PowerPoint Sunusu

PowerPoint Sunusu

SINIF YNETM Prof.Dr. Mustafa Ergn Afyon Kocatepe niversitesi 10 Eitim Fakltesi Zor rencilerle baakma (Succeeding with Difficult Students)

SINIF YNETM, OKUL YNETMNDEN KOPUK OLMAZ Aslnda disiplin de okul apnda ele alnmaldr. Bunun iin 1.Okulun genel bir disiplin politikas olmaldr 2.renciden beklenen olumlu davranlar aka belirtilmeli; eitim bu davranlar kazanmak iin verilmeli 3.stenmeyen davranlar engelleme ve kreltme ilemleri srekli yaplmal OKUL APINDA DSPLN (SCHOOLWIDE DISCIPLINE)

Okul apnda bir disiplin program uygulamak iin 1. renciden beklenen davranlar belirle Saygl ol, sorumlu ol, hazr ol, talimatlara uy, eline/ayaklarna sahip ol gibi 2. Beklenen davranlarn koridorda, snfta, spor salonunda, laboratuvarda, gezi ve toplantlarda vs eitimini yap. rnekler ver, hatrlat, nlemler al 3. Beklenen davranlarn doruluunu onayla. Etkili dller ver, sosyal kabul gster, programlar hazrla... OKUL APINDA DSPLN (SCHOOLWIDE DISCIPLINE) Okul apnda bir disiplin program uygulamak iin

4. Uygun olmayan davranlar dzelt veya hevesini kr. dareye gnder, alkoyma cezas ver, szel knama 5. Tutarl uygulamalar yap. Uygulamalarda retmenlerin byk ounluunun desteini salamaya al, etkili bir sistem gelitirmek iin srekli al, kadroya destek ve pekitireler sala 6. Yln belli dnemlerinde destekleyici ve glendirici ilemler hazrla. dlleri eitlendir, bireysel ve snf dlleri ver, rencileri de ie katmaya al. 7. Her zaman sorun kartan renciler iin alternatif seenekler hazrla ve uygula Taylor-Greene, S., Brown, D., Nelson, L., vd.(1997). School-wide behavioral support: Starting the year off right. Journal of Behavioral Education, 7, 99-112.

Okul apnda disiplin iin matriks Snf Yemekhane Okul otobs Koridor Oyun alan Bakala rna

Sayg Barmadan konu Kendi yemeini ye Kendi yerine otur Sadan yr Sran bekle

Eyalar a sayg Katlar israf etme Tepsileri geri gtr Ayaklarn yerde tut pleri p

kutusuna at Zil alnca malzemeleri geri ver Kendine sayg Yapacann en iyisini yap Ellerini yka

Vaktinde durakta ol Terbiyeli konu Bir plan yap 1-ntikamc Disiplin Kuram Disiplini kiiselletirerek, bir tr intikam arac olarak kullanmaya almadr. retmen, disiplini bir kiisel sorun olarak alglanmakta ve eitli nedenlerle kzd rencilerin yanl yapmasn beklemekte; disiplin uygulamalar ile ondan intikam almaktadr.

2-Cezalandrc Disiplin Kuram ntikamc kuramn bir derece esnetilmi, gelitirilmi biimidir. Disiplin, cezalandrma zerine kurulmutur. Yasaklar ve bunlara uyulmamas durumunda karlalacak cezalar nceden belirlenmitir. 3-Korkutarak Engelleme Disiplin Kuram Ktmser (pessimist) insan anlay, yani insan doutan ktdr grne dayanr. nsan asi, tembel ve saldrgandr. Niccola Machiavelli insann, her trl etik kural bir kenara braklarak, ne pahasna ve hangi yntemle olursa olsun acmaszca ve tam anlamyla kontrol edilmesi gerektiini savunmutur. Baz engel ve yasaklar yoluyla bireyin dtan kontrol edilmesi amalanmaktadr. Barma, zerine yrme,

itekleme, dayak, tehdit, azarlama gibi eylemler sklkla grlr. Cezadan, yalnz su kabul edilen davran sergileyen kiiye ynelik bir yaptrm olarak deil, ayn zamanda dier kiileri istenmeyen benzer davranlardan caydrmaya ynelik bir nleyici ara olarak yararlanlmaktadr. 4-yiletirici Disiplin Kuram Cezay her zaman ve her durumda uygun olmayabilir. Cezann caydrc etkisi azaldnda veya tmyle ortadan kalktnda ynetmek ve kontrol etmek daha da gleir. yiletirici disiplin kuram bireyde, kabul gren mevcut dzen ve kurallara direnme yerine onlara uymay emreden bir dncenin yerletirilmesi temeline dayanmaktadr. yiletirici disiplin kuram, istenmeyen davrann yol aabilecei

sonular renciye anlatarak, bilgilendirerek, ondan caydrmay amalar. Etkin bir rehberlik ve danmanlk yoluyla bu kuram okulda etkili bir biimde uygulanabilir. 5-nleyici Disiplin Kuram yimserlik (optimist) insan grne dayanmaktadr. Bu gre gre insan dnyaya tertemiz gelir. Ktlkleri, tembellii, bencillii sonradan evrenin etkisiyle renir. inde yetitii evrenin yaps ve zellikleri ocuun davranlarn da biimlendirir. Okulda zdenetime dayal olumlu alkanlklarn artmas durumunda, dtan denetime ihtiya kalmayabilir. nleyici disiplin anlay ayn zamanda, yapc disiplin anlay ve modern disiplin anlay olarak da isimlendirilmektedir.

Daha yi Bir Snf Disiplini in 11 Teknik 1. Dikkat ek! Derse balamadan herkesin dikkatini ek. Grltl snfa ders verme. Herkes yerine oturup tamamen susuncaya kadar bekle. Dersi yumuak bir sesle ver, bararak ders anlatma. 2. retimi ak yap Derste neler yapacan ve rencilerden ne beklediini batan syle. Zaman iyi planla. rencilerle sohbet edecek zaman da ayr. Thomas R. McDaniel. A Primer on Classroom Discipline: Principles Old and New, Phi Delta Kappan, September 1986.

Daha yi Bir Snf Disiplini in 11 Teknik 3. Snf srekli kontrol et (Monitoring) Ders anlatrken snfn her yann dola, snfta gitmediin yer kalmasn. almalarn kontrol et. Dolamadn zamanlar da gz kontrol yap. 4. rencilere rnek ol (Modeling) Deerleri retme, gster. retmen reniler iin rnek olmaldr. Dediim gibi yap, yaptm gibi yapma feslefesinde olmamaldr. 5. Szel olmayan iaretler kullan Snfta sadece sesi ve sz deil, yz ifadeleri, el ve beden hareketlerini de kullan. Bunlar anlamazlarsa, akla.

Daha yi Bir Snf Disiplini in 11 Teknik 6. evreyi kontrol altna al Snf, rencilerin houna gidecek ekilde dzenlenmelidir (duvarlar, malzemeler). Sizin ve rencilerin sevdii baz resim ve eyalar da snfa as. 7. Dk dzeyde mdahale Disiplin problemlerini sakin karla. Mdahaleyi yumuak yap. stenmeyen davran yapana dikkat ederek onu dllendirme, nemsiz karla. 8. Kendine gvenen disiplin Otorite ile dl iyi dengele. Disiplinli ol. Snfn hakimi ol, bunu rencilere devretme. Kurallar koy ve kararl ekilde uygula.

Daha yi Bir Snf Disiplini in 11 Teknik 9. Kendine gvenen ben-mesaj stenmeyen davran yapan renciye kar gl benlik gster. Sizden unu istiyorum, unu bekliyorum... de. Yanl hareket zerinde durma; istediin doru hareketi vurgula. 10. nsani ben-mesaj Thomas Gordonun etkili retmen davranlar arasnda yer alr. Snfta kendi durumunu rencilerin anlay ve takdirine brakr, onlara hmanist yaklar. 11. Positif Disiplin Snf kurallarn olumlu cmleler olarak kur. Beklentilerini syle. Olumlu davranlar hemen ve bolca dllendir, pekitir.

Canterlerin Kendine Gvenen Disiplin Modeli Lee Canter ve Marlene Canter tarafndan 1976da gelitirilmi. Ana fikri: retmen snfta etkin, gl ve sakin olmaldr. rencilere zorlayc bir disiplin uygulamaldr. Dayand temel ilkeler retmenler, rencilerin yaptklar davranlardan sorumlu olmalar konusunda srarc olmaldrlar. retmenlerin baarszl, snf kontroln kaybetmelerinden dolaydr retmen snf sk bir ekilde kontrol etmelidir retmenin snfta retimin optimal artlarn oluturma, rencilerden uygun davranlar bekleme, idare ve velilerden bu konuda destek isteme hakk vardr

Canterlerin Kendine Gvenen Disiplin Modeli rencilerin temel haklar: retmenler, istenmeyen davranlardan kendi gleriyle vazgemeleri konusunda renciye yardm etmelidir. Uygun ve doru davranlar yaptklarnda, retmenler renciyi desteklemelidir. renciler, sonularna raz olmak artyla, istedii ekilde davranmak hakkna sahiptir. retmenin davran rnekleri ve kurallaryla ok ak bir disiplin plan olmaldr. Bunu en batan olumlu cmleler halinde ifade etmelidir. Snfta rencileri hibir ekilde tehdit etmemeli ve barmamaldr; tartmamaldr. Ama ak, sakin ve kararl olmaldr. renme iin elverili bir

snf iklimi oluturmaldr. Canterlerin Kendine Gvenen Disiplin Modeli Kendine Gvenen (Assertive) Disiplin kurmann be adm: 1. Disipline engel olan eyleri bul ve kaldr. Tm rencilerin uyacaklar kurallar, snrlar belirle. Daima sadk kalacanz yksek beklentileriniz olsun. dare ve anne-babadan destek al. rencilerin hepsi ayn ekilde davranamaz; kk farkllklara izin ver. 2. Kararl ve kendine gvenen tepkiler ortaya koy. Geveklik ve zayflk gsterme. Dmanca, tehdit veya alay yollu ifadeler kullanma, barma, iddet gsterme. Israrl, sakin, ak ve dier glerle ibirlii halinde ol.

Canterlerin Kendine Gvenen Disiplin Modeli Kendine Gvenen (Assertive) Disiplin kurmann be adm: 3. Snr koymay ren. rencilerden ne beklediini bil. Olumsuz davranlarn kt sonularndan ziyade olumlu davranlara vg ve dlleri gster. Uygun olmayan davranlar grmezlikten gelme. 4. Koyduun snrlara uyma ve uydurmay ren. Yapacaklarn syle, ama tehdit etme. Szel tepkiler gster. 5. Olumlu bir gven sistemi gelitir. Gzel ve doru davranlar gsteren rencilere zen gster ve saylarn artrmaya al. Bu modelin olumlu sonular; anne-babalara olumlu haberler, zel dller, grup dlleri, olumlu ve disiplinli bir snf ortam

GLASSERN KONTROL TEORS Hepimiz sevgiye, hrriyete, elenceye ve iktidara ihtiya duyarz. rencilerin bu ihtiyalarn kiisel olarak karlamalarna imkan veren profesyonel destek sunmaldr. Snf toplantlarnda, snf kurallar, bunlarn nasl ve kim tarafndan denetlenecei, uyulmadnda izlenecek yollar belirlenerek, rencilere kendilerini denetleyecek sorumluluk verilmelidir. GLASSERN KONTROL TEORS rencinin gerek hayattaki ihtiyalarn karlayabilme

sorumluluu kazanmas ve uygun tercihler yapabilmesi iin retmen, ona rehberlik etmelidir. Kurallar gereklidir ve uygulanmaldr. stenen ve istenmeyen her davran sonucunda renci her zaman uygun bir karlk grmelidir. stenmeyen davran iin hibir zr (nceki yaantlar, yetersiz hazr bulunuluk) kabul edilmemeli, sorumluluklar srekli vurgulanmaldr. renci, isterse davranlarn kontrol edebilir. KOUNIN MODEL Kounin'e gre, retmen rencinin hatal davrann dzelttiinde, bu sonu dalga

etkisi yaratarak, gelecekte dier renciler tarafndan sergilenecek ayn yada benzer davranlar da nler. Aklk ve kararllk dalga etkisi ilkesinin en nemli faktrleri olarak kabul edilmektedir. retmen, rencinin neyi yanl yaptn ve onun yerine ne yapmas gerektiini iyi bilmeli, sert fiziksel tehditlerden kanlmaldr. KOUNIN MODEL Kounine gre retmen, snfn her yerinde her an ne olup bittiini izleyecek uyanklkta ve hareketlilikte olmal, iki veya daha fazla etkinlii ayn zamanda gerekletirebilecek bilgi, yetenek

ve deneyime sahip olmaldr. Gruba ynelme, istenmeyen davranlarn nemli bir caydrcs olarak grlmektedir. Bu modele gre retmen, konular arasnda yumuak bir gei yapmal, dersi yarda kesip askda brakmamal, srasz ve dzensiz bir biimde konudan konuya gememelidir. Thomas Gordon Modeli retmen Etkinlikli Model Gordon'a gre, istenmeyen davranlar ak ve kkrtc olmayan iletiimle azaltlabilir. Modelin z kark bir durumda sorunun kime ait

olduunun belirlenmesidir. Sorun renci kaynakl ise retmen, bir danman ve aktif dinleme (empatik dinleme) yolunu kullanarak, renciye kendi sorununa kendisinin zm bulmasna yardm eder. Sorun retmene aitse, retmen ve renciler ortak olarak zm retmelidir. Thomas Gordon Modeli retmen Etkinlikli Model Bu yaklama gre eitimsel amalara ulama etkinlikleri, rencilerin baz istenmeyen davranlaryla (konuma, grlt yapma) engelleniyorsa sorun retmene aittir. Gordon, retmenlerin, sorunun gerekte kendilerine ait

olmasna karn, sen (hatalsnz, aptalsnz, tembelsiniz) mesajn kullanarak rencilere yneldiklerini belirlemitir. Bu balamda Gordon, retmene, sorun hakknda kendisinin neler hissettiini ifade eden mesajlarla, renciden ne beklediini daha ak bir biimde ifade etmesini nermektedir. Thomas Gordon Modeli retmen Etkinlikli Model Ben mesaj sorunla ilgili olmad zaman retmen ve renci ikileme der. Byle durumlarda Gordon, kaybeden yok tekniini nermektedir. Bu teknik, retmen ve rencinin

karlkl iliki iinde eit katklarna dayanan alt basamakl bir tekniktir. 1-Sorunu tanmlama 2-Olas zm yollar retme (retmen ve renciler ayn sayda fikir sunarak) 3-zmleri deerlendirme 4-En iyi zmn hangisi olduuna karar vermek 5-Tercih edilen zm nerisinin nasl uygulanacan belirleme

6-zmn baarsn deerlendirme. Rudolf Dreikurs Modeli Ussal Sonular Modeli Bu modelin amac, rencide z disiplin gelitirmektir. renciye kendi davranlarndan kendisinin sorumlu olduu retilmelidir. Model, snf kurallarnn ve kurallarn bozulmas durumunda karlalacak sonularn olabildiince demokratik yollarla belirlenmesini ngrmektedir. Modelin ngrd ussal sonular, retmen tarafndan dzenlenen ve gerek yaanty temsil eden deneyimlerdir.

Rudolf Dreikurs Modeli Ussal Sonular Modeli renci zgn davranlarndan sorumlu olduunu renir. Ussal sonular, renciye durumlar deerlendirme, yaayarak renme ve uygun tercihler yapmay retir. Dreikurs, hatal inanlardan kaynaklanan amalar; dikkat ekme, g gsterisi, intikam ve iine kapanma olarak drt gruba ayrr. renciye istenmeyen davrannn sonucunda karlaaca ussal sonular aklanr ve istenen davranlar gstermeye karar vermesi salanr. Fredric Jones Modeli

retmenlerin zamanlarnn %50den fazlas istenmeyen renci davranlaryla uramak ve onlar zmekle geer. Bu, nasl engellenebilir? Fredric Jones Modeli Beden Dilini etkili kullanmak Beden Dilini etkili kullanmak, bir ok disiplin problemlerini batan engeller. Etkili beden dili iaretleri: gz temas, yz ifadeleri, sinyal vermek, jestler, yakn durmak Problemin yaknnda olmak, onun ortaya kn engelleyebilir.

OLUMLU DAVRANI DESTE Positive Behavior Support (PBS) Olumlu Davran Destei, rencilerin problem davranlarn engelleyerek tm rencilerin mkemmel bir renme ortamnda rahata renmelerini salar. evrenin yeniden dzenlenmesi esastr. rencinin davranlarndan ziyade ortama dikkat eker. Risk altndaki rencilerle uraacak kii ve ekipler grevlendirilir.

Davran Bilimi bize gstedi ki, renciler Kt davranlar doutan getirmezler Srekli kt sonu rnekleri verildiinde ders almazlar ...yleyse, onlar dorudan ve iyi davran rnekleri vererek eitmeye al

Recently Viewed Presentations

 • Coffee Shop Talk Heath Sanders Area Agronomy Specialist

  Coffee Shop Talk Heath Sanders Area Agronomy Specialist

  Fall Armyworm Damage in Wheat. Can infest wheat from planting through frost. Populations build during summer, typically infest in late summer and fall. Larva stage for 21-28 days. Larva is damaging stage feed on leaves (window paning) and crowns and...
 • ? Do you know who this person is?

  ? Do you know who this person is?

  Look at the painting more closely.Do you see at the painting any clues that tell us it was made by Vincent Van Gogh? What painting material do you see?What do you think he might be painting? Use the "best" adjective...
 • Pc-dos/Ms-dos

  Pc-dos/Ms-dos

  PC-DOS/MS-DOS By James P. Sherrill Q-DOS CP/M-86 Manual Seattle Computer Products IBM PC PC-DOS MS-DOS Version 3.3 286 640K Floppy drives Version 4 Virus IBM Designed Version 5 Software DOS Shell Memory Version 5: DOS Shell DOS Version 5: Memory...
 • Photosynthesis

  Photosynthesis

  Jan van Helmont Plants need water Joseph Priestly Plants release oxygen Jan Ingenhousz Plants need light Experiments by these scientists led to work that finally discovered that…in the presence of light, plants transform carbon dioxide and water into carbohydrates and...
 • What'S New in The 2013 Aphg Course Outline??

  What'S New in The 2013 Aphg Course Outline??

  , including the Demographic Transition Model . 3. Regional variations of demographic transition. 4. Effects of national population policies: promoting population growth in some countries or reducing fertility rates in others . 5. Environmental impacts of population change on water...
 • 5th Edition - nomadpress.com

  5th Edition - nomadpress.com

  If the government imposes a rent ceiling of $1,000, the quantity of apartments supplied falls to 1,900,000, and the quantity of apartments demanded increases to 2,100,000, resulting in a shortage of 200,000 apartments. The economic effect of a rent ceiling....
 • Internal and External Conflict

  Internal and External Conflict

  For example, a character may have to decide between right and wrong or between two solutions to a problem. Sometimes, a character must deal with his or her own mixed feelings or emotions. Character vs. Self External Conflict A struggle...
 • عرض تقديمي في PowerPoint

  عرض تقديمي في PowerPoint

  Following Halliday, House subdivides register into field, tenor and mode and correlates it with lexical, syntactic and textual elements (ibid 42).