Facultat dEconomia i Empre PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Facultat dEconomia i Empre PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Facultat dEconomia i Empre PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL CURS ACADMIC 2018/2019 Contingut 1. Programes de Mobilitat Internacional 1. 2. 3. 4. 2. Programes de Mobilitat de la Facultat 1. 2. 3. Consideracions importants Elecci de la plaa

Acreditaci del nivell idioma Reconeixement dassignatures Programa Erasmus+ Estudis Convenis especfics Programes de Mobilitat de la UB 1. 2. 3. 4. CINDA Convenis Generals BCA Erasmus+ KA107 4. Programa Erasmus+ prctiques 5. Ajuts Econmics Facultat dEconomia i Empre

Programes de Mobilitat Internacional CONVOCATRIA de MOBILITAT CURS ACADMIC 2018/2019 OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONSIDERACIONS IMPORTAN Et permeten fer una estada acadmica a una universitat estrangera en el marc dels teus estudis universitaris. Els estudiants seleccionats estan exempts del pagament de la matrcula a la universitat de destinaci (noms eventualment la universitat de destinaci els podria exigir el pagament de taxes obligatries corresponents a assegurances, sindicats destudiants, utilitzaci de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que als estudiants locals). Es garanteix el reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho. Els estudiants seleccionats han de fer-se crrec de totes les despeses derivades de la mobilitat internacional. Tamb hauran de disposar duna assegurana mdica, daccidents i repatriaci amb cobertura per tota la durada de lestada. En el programa Erasmus+, algunes daquestes assegurances queden OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONSIDERACIONS IMPORTAN

Lestudiant de mobilitat s un estudiant a temps complert, per tant el nombre el nombre de crdits que ha de cursar a la universitat dacollida, i reconixer a la UB, mitjanant matrcula, s el que sestableix a la normativa de permanncia de la UB: entre 23 i 30 ECTS per semestre (estudiants de grau) i entre 24 i 30 ECTS per semestre (estudiants de mster). En cas que no es compleixi amb aquests requisits de crdits, la UB pot cancellar a lestudiant seleccionat la seva participaci en el programa de mobilitat. En el cas dels estudiants que acaben carrera (grau o mster), el nombre mnim de crdits a realitzar a lestranger i a reconixer a la UB, mitjanant matrcula, establert per la Normativa de Mobilitat de la UB s de 15 ECTS. En cas que no es disposi dels crdits pendents de matricular suficients per poder complir amb aquest mnim, la sollicitud es considerar exclosa. Formalitzar la matrcula a la UB del curs 2018-2019. Lestudiant haur de tenir matriculats a la UB, durant el seu perode de OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONSIDERACIONS IMPORTAN En el cas dels estudiants que cursin itineraris dobles, la mobilitat noms es pot sollicitar per un dels dos ensenyaments, i cal tenir en compte que es consideren com a crdits superats la suma de crdits superats en qualsevol dels dos ensenyaments que formen litinerari doble.

Cal acreditar un nivell de capacitaci lingstica suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la universitat de dest (excepte universitats de parla espanyola). OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONSIDERACIONS IMPORTAN Com a estudiant de la Facultat dEconomia i Empresa de la UB pots participar a diferents Programes de Mobilitat Internacional: Erasmus+ estudis i prctiques, Erasmus+ KA107, CINDA, BCA, Convenis Especfics i Convenis Generals. Cada un dells t requisits diferents, diferent documentaci a lliurar i sn gestionats per oficines diferents, per tant: consulta atentament la convocatria del programa al qual ests interessat a participar i realitza el procs de sollicitud dacord amb els procediments establerts. Pots presentar sollicitud a tots els programes per noms podrs acceptar una de les places per al mateix perode dintercanvi. S podries fer una estada acadmica el SEM1 a travs dun programa i una altra el SEM2 a travs dun altre, per no dues mobilitats semestrals diferents dintre del mateix programa. Noms per als programes Erasmus+ hi ha assignada una beca mensual, per per a tots els programes es poden optar a ROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ELECCI DE LA PLAA

Lelecci de la plaa s molt important! Qu has de tenir en compte a lhora de fer la teva elecci? Cursos A ms de prendre en consideraci la destinaci que ms tatrau, consulta tamb loferta de cursos! Cada universitat t una oferta diferent, ms o menys limitada, que pot escaures millor o pitjor a les teves necessitats en funci de les assignatures que vulguis cursar a lestranger. s molt important que consultis loferta de cursos de la universitat estrangera abans de fer la teva tria. Requisits Assegurat que noms demanes aquelles places a les quals didioma sadeqi el teu nivell didioma, si no tarrisques a que es denegui la teva sollicitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera. Si no sindica el contrari, sha acreditar dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica, per hi ha places i programes per a les quela es requereix ttol especfic (IELTS, TOEFL, Consulta pgina unweb de loficina de etc.). relacions Organitzaci

de lintercanvi internacionals de les universitats estrangeres on estiguis a la universitat interessat a anar, all podrs trobar la informaci dirigida als estrangera estudiants que hi van a fer un intercanvi. Hi ha universitats on aquesta informaci s molt exhaustiva i hi pots trobar informaci sobre lallotjament, els trmits a realitzar i tot all que per a ells s important que tinguis en compte com a estudiant dintercanvi a la seva instituci. Tamb pots escriure a loficina de relacions internacionals de la universitat estrangera i demanar aquella ROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ELECCI DE LA PLAA Perode de Assegurat de comprovar si hi ha alguna limitaci pel que fa al lintercanvi perode de lintercanvi de la plaa que vols escollir, hi ha algunes Visat places que noms sn anuals, o en les quals noms es pot anar un semestre determinat. En cas que no tinguis la nacionalitat dalgun dels pasos de la Uni Europea (per mobilitats dintre de la UE) o que realitzis un intercanvi fora de la Uni Europea, has de tenir en compte que haurs de tramitar el visat destudiant. En aquest cas, aix implica un cost econmic, a ms de la presentaci de documentaci addicional per a lexpedici del visat. Aquesta documentaci addicional pot ser molt variada, podent

incloure des de ttols especfics dangls (TOEFL, IETLS, etc.) a certificats mdics o justificants bancaris conforme es disposa duna quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvncia econmica de lestudiant mentre es troba al pas estranger -per exemple, per anar a Estats Units cal justificar que es disposa aproximadament duns 8500 euros/semestre i per anar a Corea duns 2500 euros/semestre, per aquesta quantitat varia dun pas a un altre i pot variar tamb dun any a un altre-. ROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ELECCI DE LA PLAA Calendari El calendari acadmic varia duna universitat a una altra. Et acadmic recomanem comprovar el calendari acadmic de la universitat a la que ests interessat a anar perqu pot ser ms adient que hi vagis el primer o el segon semestre: Si el semestre est avanat respecte al nostre: s millor anar-hi el primer semestre. Si hi vas el segon, set poden solapar els exmens de la Facultat amb linici de les classes a la

universitat estrangera, i no es pot garantir que puguis trobar una alternativa a lavaluaci aqu, per tant podries perdre la convocatria dels exmens de gener. Si el semestre est retardat respecte al nostre: s millor anar-hi el segon semestre. Si hi vas el primer s possible que tornis quan aqu ja hagin comenat les classes. o de SEM2. En el cas de les estades anuals, el calendari acadmic s Despeses Tingues en compte el cost de la vida a la destinaci que elegeixis, indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre. econmiques per exemple, algunes capitals europees sn molt cares pel que fa a lallotjament i a altres despeses imprescindibles i alguns pasos permeten viure-hi amb una quantitat de diners molt ms ajustada que daltres. OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ACREDITACI DEL NIVELL DID Si no sindica el contrari, el nivell didioma sha acreditar dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica, per hi ha places i programes per a les que es requereix un ttol especfic (IELTS, TOEFL, etc.). En aquest cas, caldr presentar el ttol requerit, sin al sollicitud es considerar exclosa. Procediment dAcreditaci Lingstica: A) La presentaci de la cpia del certificat oficial, sempre que estigui incls en el document Correspondncia de nivells del CIC (Consell Interuniversitari de

Catalunya). Cal dur original i fotocpia i compulsarem i ens quedarem la fotocpia. B) La presentaci de la cpia de la matrcula (curs acadmic 2017 - 2018) de lEscola dIdiomes Moderns de la UB, que acreditar el nivell de capacitaci lingstica immediatament inferior. C) En el cas dun altre document que no consti a lapartat A o B, es podr consultar amb els coordinadors de l'EIM de la UB. LEIM acreditar directament al centre destudis el coneixement lingstic de lestudiant (sense expedici de certificat). D) En el cas de no tenir cap document incls a lapartat A, B o C, es podr acreditar la capacitaci lingstica realitzant la prova de nivell de lidioma corresponent que organitza lEIM de la UB, sota les indicacions i terminis indicades a: OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ACREDITACI DEL NIVELL DID Calendari Proves de lEIM: Per realitzar la prova, cal fer la inscripci, fins al 07 de gener del 2018. Els grups es tanquen a mesura que els alumnes sinscriuen: http://www.eim.ub.edu/acreditacions/mobilitat.php del nivell didioma at fic rti

ce de ci di pe ex b Cost: 75 Euros. Am a de mobilitat a pl a un r ni te ob d s ca en Curs gratut didioma OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. ACREDITACI DEL NIVELL DID

Si feu la prova de nivell de lEIM no sabreu el vostre nivell quan feu lelecci de places. Les recomanacions sn les segents: Sollicitar aquelles places per a les que es requereixi un nivell ms baix del que voleu aconseguir, i que per tant segur que obteniu a la prova de nivell Sollicitar aquelles places en les que el nivell didioma sigui recomanat i no obligatori. Posar la primera o la segona opci que vulgueu, encara que no sapigueu si arribareu al nivell, per assegurar la resta d'opcions. Fer la prova de nivell individual: existeix la possibilitat de sollicitar una prova de nivell no programada. Els interessats han d'enviar una sollicitud al coordinador corresponent amb una antelaci de cinc dies laborables per concretar dia i hora de la prova. Els resultats estaran disponibles en el termini de cinc dies OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. RECONEIXEMENT DASSIGNAT Assignatures que podreu reconixer: Obligatries i optatives amb correspondncia: Correspondncia entre els programes i nombre de crdits (al voltant dun 85%-90%).

Prohibicions: matries que pel seu mbit destudi, no es poden fer fora (assignatures dmbit espanyol o catal) Assignatures prviament matriculades, tant superades com no superades Optatives sense correspondncia: Matries estrangeres interessants pel currculum acadmic i que a Barcelona no hi ha un equivalent (ex: E-marketing). Han de tenir a veure amb lmbit acadmic de lestudiant. A la UB sels dona el nom genric doptatives Erasmus i es dona el mateix En el casnombre dels estudiants dADE les optatives a delestranger. la menci han de ser dECTS que t lassignatura amb correspondncia, no poden ser optatives Erasmus OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. RECONEIXEMENT DASSIGNAT

Comproveu loferta de cursos de la universitat estrangera, en qualsevol cas, fins i tot si voleu fer loptativitat, perqu sempre cal saber quins cursos podreu fer a lestranger, per encara s ms imprescindible si algunes de les assignatures que voleu fer a lestranger sn obligatries A priori pot semblar complicat, per en el 80% dels casos noms pel nom de lassignatura es pot saber lequivalncia: Exemples: Corporate Finance - Finances Corporatives History of Economic Thought Histria del Pensament Econmic International Marketing/Global Marketing - Mrqueting Internacional International Financial Accounting Comptabilitat Financera Internacional Corporate Social Responsability tica i responsabilitat Social de OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. RECONEIXEMENT DASSIGNAT Tingues en compte que per molt b que hagis fet la teva cerca de cursos: Loferta de cursos a la que tens accs ara s la del present curs. Pot haver-hi canvis respecte a la del curs 18/19, quan realitzis lintercanvi. Moltes universitats tenen places limitades als cursos, per tant pot ser que no et puguis matricular a aquells

cursos que voldries. Fins que no tinguis una plaa assignada no tindreu un tutor que ser qui us aprovar les equivalncies entre matries. Per tant.. Sempre hi ha un element dincertesa respecte als cursos que podrs fer durant al teu intercanvi. OGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. RECONEIXEMENT DASSIGNAT ORI Campus Normativa dequivalncia acadmica http:// www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2017/0 3/NEA17-18.pdf Per a informaci ms detallada consulta lapartat qu es pot estudiar de la pgina web de lORI FEE: http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_funcio nament / A les convocatries de mobilitat

internacional es OBLIGATORI que es facin 23 ECTS per PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. GESTI 1. Programes de Mobilitat de la Facultat: a. Programa Erasmus+ estudis i prctiques i Convenis Especfics: Gestionats per lOficina de Relacions Internacionals de la Facultat 2. Programes de Mobilitat de la UB: a. CINDA, ERASMUS+ KA107 i Convenis Generals: Gestionats per lOficina Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI Pavell Rosa) b. Programa BCA (Brethren Colleges Abroad): Gestionat per la Oficina BCA (Facultat de Geografia i Histria) Facultat dEconomia i Empre Erasmus + estudis i Convenis especfics CONVOCATRIA de MOBILITAT CURS ACADMIC 2018/2019

OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Descripci Erasmus+ estudis: El programa ERASMUS s un programa instaurat per la Comissi Europea per tal de promoure lintercanvi destudiants dins de la uni i pasos associats, que inclou una part important de finanament destinat a beques per a la mobilitat dels estudiants. Descripci Convenis especfics: La Facultat dEconomia i Empresa t signats acords especfics de mobilitat destudiants amb diferents universitats darreu del mn que realitzar una estada acadmica sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus (exempci de pagament de la matrcula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho). Programes dintercanvi amb Europa (Erasmus+ estudis) i amb diferents universitats darreu del mn (convenis especfics). Obert a tots els estudiants de la Facultat (grau i msters oficials) sempre que hi hagi un acord de mobilitat per als seus ensenyaments. A priori, convocatria nica (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadmic 18/19. Erasmus+ estudis pot tenir una segona crida per realitzar intercanvis el segon semestre del curs 18/19 per no est garantida. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC

ERASMUS+ ESTUDIS Alemanya Frana ustria Grcia (ADE-GEI-ECO-SOC-EST) (ADE- GEI) Blgica (ADE- GEI-ECO-SOC) (ADE-

GEI) GEI-ECO) (ADE- Pasos Baixos (ADE-GEI-ECO-SOC) Polnia (ADE-GEI-ECO- GEI-ECO) SOC-EST) Hongria Portugal Irlanda Regne Unit

(ADE- (ADE-GEI- ECO-SOC-EST) (ADE- GEI-ECO-SOC) GEI-ECO-EST) Islndia Repblica Txeca (ADE-GEI-ECO-SOC) Sucia (ADE-GEI-ECO) (ADE-GEI) Dinamarca Itlia (ADE-GEI-SOC) (ADE-

(ECO-SOC) Bulgria Crocia (ADEGEI-ECO-SOC-EST) ECO-SOC-EST) (ADE-GEI- OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC ERASMUS+ ESTUDIS Programa dintercanvi amb diferents universitats de la Uni Europea i pasos associats. La Facultat dEconomia i Empresa t acords signats amb universitats dels segents pasos: ADE-GEI: Alemanya, ustria, Blgica, Bulgria, Crocia, Dinamarca, Eslovquia, Finlndia, Frana, Grcia, Irlanda, Islndia, Itlia, Letnia, Noruega, Pasos Baixos, Polnia, Portugal, Regne Unit, Repblica Txeca, Sucia, Turquia. ECO: Alemanya, Blgica, Crocia, Eslovquia, Frana, Grcia, Hongria, Irlanda, Itlia, Pasos Baixos, Polnia, Portugal, Regne Unit, Repblica Txeca, Sucia, Turquia. SOC: Alemanya, Blgica, Dinamarca, Finlndia, Frana, Hongria,

Irlanda, Itlia, Pasos Baixos, Polnia, Portugal, Repblica Txeca, Turquia. EST: Alemanya, Frana, Itlia, Polnia, Portugal, Regne Unit OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC CONVENIS ESPECFICS Programa dintercanvi amb diferents universitats darreu del mn. La Facultat dEconomia i Empresa t acords signats amb universitats dels segents pasos: Argentina Indonsia Vietnam (ADE-GEI-ECO) (ADE-GEI-ECO) (ADE-GEI-ECO) Jap Xile

Canad (ADE- (ECO) GEI-ECO) Corea del Sud (ADE-GEI- ECO) Mxic (ADE- GEI-ECO) (ADE-GEI-ECO-SOC-EST) Estats Units Sussa (ADEGEI-ECO-SOC) dAmrica

Xina (ADE-GEIECO-SOC-EST) OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC CONVENIS ESPECFICS Programa dintercanvi amb diferents universitats darreu del mn. La Facultat dEconomia i Empresa t acords signats amb universitats dels segents pasos: ADE-GEI: Argentina, Canad, Corea del sud, Estats Units dAmrica, Georgia, Indonsia, Mxic, Sussa, Vietnam, Xile, Xina. ECO: Argentina, Canad, Corea del sud, Estats Units dAmrica, Georgia, Indonsia, Jap, Mxic, Sussa, Taiwan, Vietnam, Xile, Xina. SOC: Corea del sud, Estats Units dAmrica, Sussa, Taiwan, Xina. EST: Corea del sud, Estats Units dAmrica, Xina. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC REQUISITS DE LA CONVOCATRIA: Disposar de DNI o de NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o mster universitari, durant el curs acadmic 2017-2018 (exclosos Ttols Propis i

Postgraus). Graus: 60 crdits de lensenyament superats en el moment de realitzar la sollicitud; Msters: Tenir matriculats, com a mnim 30 crdits de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud i acreditar la seva superaci a linici de lestada. Acreditar un nivell de capacitaci lingstica suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la universitat de destinaci, en funci del qu estigui establert en lacord Erasmus+ per cada mobilitat. Per als idiomes angls, alemany i francs shaur dacreditar com a mnim un nivell B1, en cas contrari la sollicitud es considerar exclosa. En cas dhaver estat beneficiari duna mobilitat Erasmus+ (estudis i/o prctiques) amb anterioritat, el cmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle destudis (grau, mster). OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC PLACES: Places disponibles: depn de lacord de mobilitat amb cada universitat estrangera. Cal consultar destinacions en funci duniversitats i ensenyaments. Noms es pot optar a les places ofertades per al teu ensenyament. A la sollicitud es pot posar fins a 5 places, ordenades per

ordre de preferncia. s molt important realitzar la tria de places correctament. Cal consultar loferta de places a la pgina web de lOficina de Relacions Internacionals de la Facultat: Oferta de places Erasmus+ Estudis: http ://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php Oferta de places Convenis Especfics: http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.p OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC La pgina web doferta de places t un cercador. Pots filtrar la teva cerca per ensenyament, idioma, pas i/o universitat. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC A la pgina web doferta de places pots trobar molta informaci sobre cada destinaci Informaci de la destinaci +

Nom i codi de la universitat, accs directe a la seva pgina web Pas, ensenyaments, places Idioma de lintercanvi i nivell didioma per poder sollicitar la plaa Informaci molt important a tenir en compte OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC PLACES. Tingues en compte: Lensenyament: Noms pots sollicitar aquelles places que estan ofertades per al teu ensenyament.

Lidioma de lintercanvi: s lidioma que haurs dacreditar (en les destinacions amb ms dun idioma de lintercanvi noms cal acreditar un dels dos). El nivell didioma: Per als programes Erasmus i Convenis Especfics s imprescindible acreditar almenys un nivell B1 quan lidioma de lintercanvi s lalemany, langls o el francs. En cas contrari la sollicitud es considerar exclosa. A ms cal consultar el nivell especfic que es demana per a cada plaa, que pot ser ms alt: Hi ha places per a les quals s imprescindible acreditar un nivell determinat de lidioma de lintercanvi (indicat com a MANDATORY). Si no sassoleix, no sassignar plaa. Quan el nivell didioma noms sigui recomanat (indicat com RECOMMENDED) sassignar plaa en qualsevol cas, per tingues en compte que la universitat estrangera pot denegarte lacceptaci si no arribes a aquest nivell i per tant es recomana noms sollicitar aquelles places a les quals sajusti el teu nivell didioma. Hi ha places que requereixen dalgun ttol en concret (IELTS, TOEFL, Cambridge OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC PLACES. Tingues en compte:

El nivell didioma sha dacreditar sempre dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica (a excepci daquelles places per a les que es requereix dalgun ttol especfic, IELTS, TOEFL, Cambridge Certificates, etc., en aquest cas caldr presentar el ttol corresponent). Per als idiomes itali i portugus existeix lopci de prorrogar la presentaci de lacreditaci fins al moment de realitzar lintercanvi. En aquest cas, per a aquests dos idiomes, si no sacredita el nivell didioma en el moment de fer la sollicitud, ser imprescindible presentar un document en el qual lestudiant es comprometi a realitzar aquells cursos didioma o tot all que sigui necessari per assolir el nivell de lidioma que requereix la universitat de dest abans de lintercanvi (comproms didioma). En els casos en el que el nivell didioma sigui MANDATORY, ser necessari acreditar el nivell mnim indicat en el moment de fer la sollicitud. En les destinacions amb ms dun idioma de lintercanvi, noms cal acreditar un dels dos. Tingues en compte que aleshores noms tens garantit fer les classes en lidioma, que hagis acreditat. Per fer les en OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC PLACES. Tingues en compte:

Les especificacions indicades a important: s imprescindible que les tinguis en compte. Exemples: Noms es pot realitzar l'intercanvi el SEM2 Ha dhaver-hi un equilibri entre els estudiants que van el primer semestre i els que hi van el segon. Si vols que tassignem aquesta plaa (independentment del semestre que hagis escollit, i per tant, realitzant un canvi de semestre), caldr que ho indiquis a la sollicitud, en bolgraf, al costat d'aquesta plaa (PL WARSZAW03). En cas contrari, si no et podem assignar el semestre escollit en aquesta plaa, passarem a la segent. Per a aquesta universitat hi ha la possibilitat d'anar a dos campus campus diferents. En bolgraf, un cop impresa la sollicitud, s'haur d'indicar al costat de la plaa a quin campus es vol anar, (Pars o Reims). En cas que els estudiants seleccionats per a aquesta plaa vulguin anar al mateix campus, s'assignar el campus preferent en funci de la nota de tall. Si no s'indica cap escola s'assignar des de l'ORI d'acord a les places disponibles i els ensenyaments. Si no es vol que sassigni la placa em cas de no poder anar al campus desitjat, caldr indicar-ho tamb. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Tramitaci i documentaci Quan ja hagis fet la selecci de places dacord a les instruccions anteriors haurs de fer la sollicitud. La sollicitud lhaureu de realitzar online a travs de laplicatiu SOP i lliurar-la impresa a un registre general de la UB (recomanem la secretaria destudiants de la Facultat dEconomia i Empresa) amb la resta de la

documentaci fins a l11 de gener del 2018: Imprs de sollicitud signat per lalumne i fotografia recent (mida carnet). Exposici dels motius de la sollicitud (extensi mxima, un foli). Currculum vitae Fotocpia full de matrcula del curs 2017-2018. Documentaci relativa al coneixement didioma dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica. Document Llistat provisional dassignatures a cursar a lestranger i proposta dequivalncies. Document Check list segellada per lOficina de Relacions Internacionals de la Facultat. En cas de presentar una sollicitud al programa Erasmus+ Estudis i un altra per al programa Convenis Especfics, per al mateix perode dintercanvi, document Prioritzaci de places Erasmus+ Estudis i Convenis Especfics. Document Sollicitud de plaa conjunta, noms per a aquells estudiants que vulguin demanar una plaa conjuntament amb un altre/a estudiant. Expedient acadmic, noms per a estudiants procedents daltres Centres o Universitats (curs 16/17). OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Calendari Presentaci de les sollicituds: Del 09 de novembre a l11 de gener a qualsevol registre

general de la UB (recomanem la Secretaria dEstudiants i Docncia de la Facultat dEconomia i Empresa). Resoluci de les places: 23/02/2018 Acceptaci/renncia de les places assignades del 24 de febrer al 01 de mar del 2018 Reassignaci de places: del 02 al 08 de mar del 2018 Acceptaci/renncia de les places reassignades: del 09 al 14 de mar del 2018 Resoluci definitiva de les places: 21/03/2018 Excepcionalment es podran presentar fins al 1 de febrer els documents segents (directament a lORI): confirmaci del professor conforme sha superat una assignatura, en cas de no arribar als 60 ECTS, ttols especfics dangls (TOEFLS, IELTS, FCE, CAE, etc). Si es disposa del resultat online, es pot imprimir la captura de pantalla i presentar-la a loficina. Et farem fer un log-in per OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC RECORDA: 1) Consultar les places a la nostra pgina web i tenir en compte les indicacions esmentades alhora de realitzar la tria de places.

2) Realitzar la sollicitud de la plaa a travs de laplicaci SOP . 3) Lliurar la documentaci requerida al registre de la Secretaria dEstudiants i Docncia de la UB fins a l11 de gener del 2018. 4) Et recomanem fer tots els trmits abans de les vacances de nadal ja que si sorgeix algun error tenim ms marge per poder-lo resoldre. Resoluci de les places: 23/02/2018 Acceptaci/renuncia de les places assignades: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018 Hi ha un perode de reassignaci pels estudiants que es quedin en llista despera. Es notificar les instruccions a tots els OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Excepcionalment es podran presentar fins a l 1 de febrer els documents segents (directament a lORI): confirmaci del professor conforme sha superat una assignatura en cas de no arribar als 60 ECTS, ttols especfics dangls (TOEFLS, IELTS, CAE, etc). En cas de no fer-ho i mancar algun daquests documents passat l1 de febrer la sollicitud es considerar exclosa. Per la presentaci de ttols oficials didioma: cal dur loriginal i

la fotocpia, a lORI et compulsarem la fotocpia per adjuntarla a la sollicitud i et podrs quedar loriginal. En cas que hagis fet un examen dalgun ttol especfic didioma i encara no tinguis el certificat per si la nota a lintranet podrs dur una captura de pantalla i a lORI, un cop hagis entrat a lintranet i veiem que s correcte, et segellarem la impressi de la pantalla que ens hagis aportat, que podrs adjuntar a la sollicitud. Sollicituds conjuntes: es poden realitzar sollicituds conjuntes, per sha de tenir en compte que la nota de tall ser la del membre del grup que la tingui ms baixa i no es garanteix la plaa pels membres amb la nota de tall ms alta. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Si es presenta una sollicitud per als dos programes (Erasmus+ estudis i convenis especfics) i per al mateix perode de lintercanvi: Caldr adjuntar el document Prioritzaci de places Erasmus+ Estudis i Convenis Especfics. Caldr indicar les mateixes places que shan elegit a laplicatiu SOP i que apareixen al document de sollicitud per als dos programes. No es poden indicar places noves o diferents. En cas que aix sigui, es descartaran automticament. El perode de lintercanvi es correspon, per a cada una de les places, al mateix que shagi indicat a les respectives sollicituds

del SOP. Es realitzar lassignaci dacord a lordre esmentat en aquest document. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a mode dorientaci. Erasmus+ estudis Grup 1: Dinamarca, Finlndia, Islndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Sucia (300/mes). Grup 2: ustria, Alemanya, Blgica, Frana, Grcia, Itlia, Malta, Pasos Baixos, Portugal i Xipre (250/mes). Grup 3: Bulgria, Crocia, Eslovnia, Eslovquia, Estnia, Hongria, Letnia, Litunia, Malta, Polnia, Romania, Repblica Txeca, Turquia i antiga Repblica Iugoslava de Macednia (200/mes).

El finanament per estades per estudis s per un mnim de 3 mesos i un mxim de 7 mesos. Les estades de durada superior no rebran finanament per la diferncia de mesos. Els estudiants seleccionats en la modalitat destudis que hagin gaudit duna beca general del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte el curs 20172018, podran gaudir dun ajut mensual addicional de 175/mes per una durada mxima de 7 mesos. Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment dun grau igual o superior al 33%, poden participar a la convocatria especial del SEPIE, que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinries daquests estudiants. Es poden optar addicionalment a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos) i del Vicerectorat de la UB (un pagament nic de 200 euros) per no estan garantides, sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a

mode dorientaci. Convenis Especfics Tot i que no hi hagi una beca especfica associada i garantida per a aquest programa cal recordar que lestudiant est exempt del pagament de la matrcula a la universitat estrangera. Es pot optar a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos), del Vicerectorat de la UB (per universitats europees, un pagament nic de 200 euros; per universitats de la resta del mn, un pagament nic de 1000 euros.) i Santander (pagament nic de 3000 euros, noms per a universitats dAmrica Llatina que entrin al programa Beques Santander. El segent llistat et servir a mode d'orientaci, tot i que pot variar d'un any per a un altre: Beca Santander). Cap daquestes beques est garantides, sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a lobertura de les convocatries (normalment al maig-juliol) ja que poden haver-hi canvis dun any per a un altre. OGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ ESTUDIS I CONVENIS ESPEC CRITERIS DE SELECCI: Els criteris de selecci pels estudiants de grau sn: La selecci es realitzar en base a la mitjana de lexpedient acadmic. Es faran els increments previstos a la convocatria general als estudiants que acreditin un nivell

de discapacitat igual o superior al 33% i als estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2016-2017) la Beca de Carcter general del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte (10% de la mxima puntuaci total a obtenir). En cas dempat es considerar: 1. En primer lloc el nivell didioma. 2. En segon lloc la mitjana de lexpedient acadmic actualitzada en el moment de desfer lempat. 3. En tercer lloc es tindran en compte la relaci entre les assignatures suspeses i no presentades respecte a les matriculades, el llistat provisional dassignatures a cursar a lestranger, la carta de motivaci i el currculum. En el cas dels estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%: En funci de la discapacitat de lestudiant i de les necessitats especfiques que aquest/a tingui (pel que fa a disposar dinstallacions adaptades, etc.) la comissi de selecci de la Facultat podr valorar lassignaci directa de plaa. En el cas dels estudiants que vulguin demanar una plaa conjuntament, han de tenir en compte que la nota de tall que es tindr en compte alhora de realitzar lassignaci ser la Facultat dEconomia i Empre Convenis Generals, BCA, CINDA i CONVOCATRIA de MOBILITAT CURS ACADMIC 2018/2019 Erasmus + KA107 PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB.

Erasmus+ KA107, CINDA, BCA i Convenis Generals Diferents programes de mobilitat internacional que permeten que realitzar una estada acadmica sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus: exempci de pagament de la matrcula a la universitat estrangera reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho. Adreat als estudiants de diferents Facultats de la Universitat de Barcelona Barcelona (grau i msters oficials), incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa. Com que les places no estan definides en funci de lrea destudi, cal que t'asseguris que la universitat a la que vols anar ofereix una ensenyament similar al teu i que podrs reconixer els cursos que ofereixen. Per tots, excepte pel BCA, es requereix un presentar un DEA (Document dEquivalncia Acadmica) on constin les assignatures que fars i per quines vols que set reconeguin, firmat per tu i pel coordinador PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CONVENIS GENERALS Descripci: La Universitat de Barcelona t signats acords especfics de mobilitat destudiants amb diferents universitats darreu del mn que realitzar una estada acadmica sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus (exempci de pagament de la matrcula a la universitat

estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho). Programa dintercanvi amb diferents universitats darreu del mn. Adreat als estudiants de diferents Facultats de la Universitat de Barcelona Barcelona (grau i msters oficials), incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa. Convocatria nica (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadmic 18/19. A la sollicitud es pot posar fins a 3 places, ordenades per ordre de preferncia. No posis places que no vulguis acceptar! La informaci actualitzada i la convocatria es pot trobar a la segent pgina web: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CONVENIS GENERALS La Universitat de Barcelona t acords signats amb universitats dels segents pasos: Alemanya Argentina Austrlia ustria

Brasil Canad Colmbia Corea del Sud EUA Finlndia Jap Mxic Per Portugal Rssia Sussa Xile Xina PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CONVENIS GENERALS REQUISITS: Disposar de DNI o de NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o mster universitari durant el curs acadmic 2017-2018. No es podr sollicitar una plaa de mobilitat en convenis generals, en

aquelles institucions amb les quals la Facultat en la qu est matriculat lestudiant i sollicita la plaa tingui signat un conveni especfic dintercanvi destudiants o un conveni Erasmus+ pel mateix ensenyament. Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mnim 60 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud. Els estudiants de mster universitari hauran de tenir matriculats, com a mnim 30 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud i hauran dacreditar la seva superaci a linici de lestada. En cas que sigui necessari, acreditar un nivell de capacitaci lingstica suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CONVENIS GENERALS Places Tramitaci i documentaci Cal consultar loferta de places al segent enlla: Aplicatiu SOP (com a criteri de cerca noms cal entrar els camps programa dintercanvi convenis generals, facultat OMPI i lany acadmic) o a lAnnex I Convenis Generals. La selecci de places s molt important! Consulta atentament els

requisits didioma i laltra informaci important de la plaa a lAnnex 1 de la convocatria: Annex I Convenis Generals. La sollicitud lhaureu de realitzar a travs de lAPLICATIU SOP i shaur de lliurar impresa a un registre general de la UB juntament amb la documentaci segent, sens perjudici de la documentaci addicional que sestableixi en lAnnex 1 de la convocatria: Imprs de sollicitud signat per lalumne i fotografia recent (mida carnet). Currculum vitae Document dEquivalncia Acadmica (DEA) per a cada prioritat sollicitada, signat pel Responsable de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant. Consulta la Normativa dEquivalncia Acadmica de la Facultat per tal dassegurar-te que el realitzes correctament. Expedient acadmic (es pot sollicitar, sense cost, a travs del campus virtual o secretaria) En cas que sigui necessari, acreditaci del nivell didioma dacord amb el que especifica lAnnex I daquesta convocatria. Acreditaci de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CONVENIS GENERALS Calendari Presentaci de les sollicituds del 09 de novembre a l11 de gener a qualsevol registre general de la UB. Resoluci de les places: 23/02/2018

Acceptaci/renncia de les places assignades: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018 Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a mode dorientaci. Reassignaci de places: del 02 al 08 de mar del 2018 Acceptaci/renncia de les places reassignades: del 09 al 14 de mar del 2018 Resoluci definitiva de les places: 21/03/2018 Tot i que no hi hagi una beca especfica associada

i garantida per a aquest programa cal recordar que lestudiant est exempt del pagament de la matrcula a la universitat estrangera. Es pot optar a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos), del Vicerectorat de la UB (per universitats europees, un pagament nic de 200 euros; per universitats de la resta del mn, un pagament nic de 1000 euros.) i Santander (pagament nic de 3000 euros, noms per a universitats dAmrica Llatina que entrin al programa Beques Santander. El segent llistat et servir a mode d'orientaci, tot i que pot variar d'un any per a un altre: Beca Santander). Cap daquestes beques est garantides, sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a lobertura de les convocatries (normalment al maig-juliol) ja que PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CINDA Descripci: El Centre Interuniversitari de Desenvolupament (Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA), s una instituci acadmica internacional integrada per les universitats ms importants dAmrica Llatina i Europa, i una de les accions que desenvolupa s la mobilitat estudiantil. El programa CINDA permet als estudiants dalgunes de les facultats de la UB realitzar una estada acadmica a una de les universitats de Centre i Sud Amrica que hi formen part sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus (exempci de pagament de la matrcula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a

lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho). Programa dintercanvi amb diferents universitats de Centre i SudAmrica. Adreat als estudiants de diferents Facultats de la Universitat de Barcelona Barcelona (grau i msters oficials), incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa. Dues convocatries durant el curs acadmic: Convocatria actual: intercanvis noms SEM1 curs 18/19. Segona crida (mitjans/finals de setembre o octubre): intercanvis noms SEM2 curs 18/19 (a la segona crida no es poden optar als ajuts econmics). A la sollicitud es pot posar fins a 3 places, ordenades per ordre de preferncia. No posis places que no vulguis acceptar! La informaci actualitzada i les convocatries es pot trobar a la PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CINDA El programa CINDA permet realitzar estades acadmiques a universitats dels segents pasos: Argentin a Bolvia

Panam Paragua i Brasil Per Colmbia Uruguai Costa Xile Rica PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CINDA REQUISITS: Disposar de DNI o NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o mster universitari durant el curs acadmic 2017-2018 en qualsevol de les facultats de la UB (excepte Odontologia i Filologia). Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mnim 60 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud. Els estudiants de mster universitari hauran de tenir matriculats, com a mnim 30 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud i hauran dacreditar la seva superaci a linici de lestada.

Acreditar un nivell de capacitaci lingstica suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la universitat de destinaci, noms per estades en universitats brasileres. PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CINDA Places Tramitaci i documentaci Les condicions de les mobilitats -pel que fa a les institucions de destinaci, al nombre de places, als ensenyaments que shi poden cursar, a la durada- sindiquen a lAnnex 1 de la convocatria. A laplicatiu SOP noms sha de fer la sollicitud, no la cerca de places, ja que laplicatiu SOP no discerneix per ensenyaments o perode de lintercanvi (noms SEM1 en aquesta convocatria). Per fer la sollicitud al SOP, com a criteri de cerca, noms cal entrar els camps programa dintercanvi CINDA, facultat OMPI i lany acadmic) La sollicitud lhaureu de realitzar a travs de lAPLICATIU SOP i lliurar a un registre general de la UB la documentaci segent: Imprs de sollicitud signat per lalumne i fotografia recent (mida carnet). La Ficha de solicitud de participacin 2018 de conformitat amb el model normalitzat. La Ficha de reconocimiento acadmico 2018 de conformitat amb el model normalitzat amb la proposta de cursos a realitzar i signatura per part de

lestudiant i dels responsables acadmics de la mobilitat. Consulta la Normativa dEquivalncia Acadmica de la Facultat per tal dassegurar-te que el realitzes correctament. Expedient Acadmic (sha de sollicitar a la Secretaria del centre, sense cost i en castell). En el cas destudiants de mster universitari, a ms hauran dadjuntar la fotocpia compulsada de lexpedient acadmic de lensenyament realitzat prviament. Acreditaci del nivell didioma, en cas que sigui necessari, dacord al procediment dAcreditaci Lingstica. Currculum vitae PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. CINDA Calendari Presentaci de les sollicituds del 09 de novembre a l11 de gener a qualsevol registre general de la UB. Resoluci de les places: 23/02/2018 Acceptaci/renncia de les places assignades: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018 Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts

econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a mode dorientaci. Reassignaci de places: del 02 al 08 de mar del 2018 Acceptaci/renncia de les places reassignades: del 09 al 14 de mar del 2018 Tot i que no hi Resoluci hagi unadefinitiva beca especfica associada i garantida per a de les places: 21/03/2018 aquest programa cal recordar que lestudiant est exempt del pagament de la matrcula a la universitat estrangera. Es pot optar a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos), del Vicerectorat de la UB (per universitats europees, un pagament nic de 200 euros; per universitats de la resta del mn, un pagament nic de 1000 euros.) i Santander (pagament nic de 3000 euros, noms per a universitats dAmrica Llatina que entrin al

programa Beques Santander. El segent llistat et servir a mode d'orientaci, tot i que pot variar d'un any per a un altre: Beca Santander). Cap daquestes beques est garantides, sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. BCA Descripci: El programa BRETHREN COLLEGES ABROAD (BCA) s un programa de mobilitat que permet als estudiants de qualsevol de les facultats de la UB realitzar una estada acadmica a una de les universitats que formen part del consorci i que es troben als Estats Units, sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus (Erasmus (exempci de pagament de la matrcula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho). Programa dintercanvi amb diferents universitats de dEstats Units. Adreat a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona, incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa (noms Graus). Convocatria nica (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadmic 18/19, 6-8 places de mobilitat. Lalumnat interessat en el programa haur destar disposat a

marxar a qualsevol de les 6 universitats que formen el consorci BCA. PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. BCA Places El nombre de places s de 6 a 8 per a tota la UB. Lalumnat interessat en el programa haur destar disposat a marxar a qualsevol de les 6 universitats que formen el consorci BCA. Les universitats participants sn: Bridgewater College (Virgnia) Elizabethtown College (Pensilvnia) Juniata College (Pensilvnia) La Verne University (Califrnia) Manchester College (Indiana) McPherson College (Kansas) Cal tenir en compte que alguns dels cursos avanats dels graus de

la Facultat, especialment dEconomia i Estadstica, poden no sser oferts en cap de les universitats que formen part del consorci. Mirat be loferta de cursos de cada una de les universitats. Lalumnat interessat en el programa haur destar disposat a marxar a qualsevol de les 6 universitats que formen el consorci BCA. En cas que, degut a loferta acadmica, alguna/es de les universitat/s siguin ms escaient/s que les altres, es podr indicar adjuntant un document a la sollicitud, amb la firma del Responsable de lORI de a Facultat. No obstant, cal tenir en compte que contra a ms universitats es pugui optar, ms fcil ser PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. BCA Calendari tramitaci i documentaci Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a

mode dorientaci. Documentaci a presentar a loficina del BCA fins al 8 de febrer del 2018 (Oficina BCA Despatx 2094, Facultat de Geografia i Histria): Imprs de sollicitud. Cal que almenys les tres primeres pgines estiguin omplertes a ordinador. Fotocpia compulsada de lexpedient acadmic. Tres cartes de recomanaci de professors de la UB (en angls). Redacci en angls sobre What are your academic and personal motivations for studying in the US through BCA? a lexamen delaTOEFL. La Resultat beca estobtingut ntegrament destinada finanar les despeses de matrcula a aquestes universitats americanes (que oscilla entre $40.000 i $45.000). Aix doncs, cal recordar que lestudiant est exempt del pagament de la matrcula a la universitat estrangera. A ms es pot optar a la beca AGAUR (200 euros al mes, fins un

mxim de 6 mesos). No obstant, aquesta beca no est garantida, sassigna habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a lobertura de la convocatria (normalment al maig-juliol) ja que poden haver-hi canvis dun any per a un altre. PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. ERASMUS+ KA107 Descripci: El programa Erasmus+ KA107 forma part del paquet daccions de la Uni Europea que pretn obrir lexperincia del programa Erasmus a universitats fora de lmbit de la Uni Europea mitjanant beques i promovent la cooperaci acadmica entre Europa i la resta del mn. Permet realitzar una estada acadmica sota unes caracterstiques similars a les del programa Erasmus (exempci de pagament de la matrcula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a lestranger, sempre que es segueixin els trmits pertinents per a fer-ho). Programa dintercanvi amb diferents universitats darreu del mn. Adreat a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona (grau i msters oficials), incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa. A priori, convocatria nica (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadmic 18/19. Es recomana per, estades semestrals de primer semestre.

A la sollicitud es pot posar fins a 3 places, ordenades per ordre de preferncia. No posis places que no vulguis acceptar! PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. ERASMUS+ KA107 El programa ERASMUS+ KA107 permet realitzar estades acadmiques a universitats dels segents pasos: Bsnia i Hercegovin a Canad Jordnia Marroc Rssia Ucrana PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. ERASMUS+ KA107 REQUISITS: Disposar de DNI o NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o mster universitari durant el curs acadmic 2017-2018. Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mnim 60 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada

amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud. Els estudiants de mster universitari hauran de tenir matriculats, com a mnim 30 crdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud i hauran dacreditar la seva superaci a linici de lestada. Acreditar un nivell de capacitaci lingstica suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la universitat de destinaci, en funci del qu estigui establert en lacord Erasmus+ per cada mobilitat. PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. ERASMUS+ KA107 Places Cal consultar loferta de places al segent enlla: Aplicatiu SOP (com a criteri de cerca noms cal entrar els camps programa dintercanvi Erasmus+ KA107, facultat OMPI i lany acadmic). La selecci de places s molt important! Consulta atentament els requisits didioma i laltra informaci important de la plaa que hi ha indicada a laplicatiu SOP. Consulta tamb les indicacions sobre com fer la tria de places Tramitaci i La sollicitud lhaureu de realitzar a travs de lAPLICATIU SOP i documentaci lliurar-la impresa a un registre general de la UB juntament amb la documentaci: Imprs de sollicitud signat per lalumne i fotografia recent (mida carnet). Currculum vitae

Acreditaci del nivell de coneixement de lidioma dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica. Carta de motivaci. Document dEquivalncia Acadmica (DEA) per a cada prioritat sollicitada, signat pel Responsable de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant. Consulta la Normativa dEquivalncia Acadmica de la Facultat per tal dassegurar-te que el realitzes correctament. Acreditaci de discapacitat reconeguda i qualificada legalment ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UB. ERASMUS+ KA107 Calendari Presentaci de les sollicituds del 09 de novembre a l11 de gener a qualsevol registre general de la UB. Resoluci de les places: 23/02/2018 Acceptaci/renncia de les places assignades: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018 Ajuts econmics La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la

convocatria passada i serveix noms a mode dorientaci. Reassignaci de places: del 02 al 08 de mar del 2018 Acceptaci/renncia de les places reassignades: del 09 al 14 de mar del 2018 Resoluci definitiva de les places: 21/03/2018 El Programa Erasmus+ KA107 t associat a lassignaci de la plaa la dotaci dun ajut econmic mensual. Aquest ajut s duns 650 euros mensuals ms despeses de viatge (quantitats fixes segons kilmetres). El finanament s per un semestre (5 mesos) destada. Les estades de durada superior no rebran finanament per la diferncia de mesos. Les condicions de les beques sespecifiquen en lAnnex 1 de la convocatria del programa. Es pot optar addicionalment a la beca AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos). No obstant, no est garantida, sassigna habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a lobertura de la convocatria (normalment al maig-juliol) ja que pot haver-hi canvis dun any per a un altre. Facultat dEconomia i Empre

Ajuts econmics CONVOCATRIA de MOBILITAT CURS ACADMIC 2018/2019 ROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. AJUTS ECONMICS Pots trobar tota la informaci sobre els diferents ajuts econmics a la secci funcionament de la nostra pgina web i als segents enllaos: Erasmus+ estudis i Prctiques http://www.ub.edu/uri/Documents/informacio_ajuts_Erasmus+_ 18_19.pdf Erasmus+ KA107 http://www.ub.edu/uri/Documents/Annex1_KA107_18_19.pdf Convenis Generals, Convenis Especfics i CINDA: http:// www.ub.edu/uri/Documents/informacio_ajuts_altres_programes_18_19. pdf Noms els programes Erasmus+ estudis, prctiques i Erasmus+ KA107 tenen associat un ajut econmic a la mobilitat. Tot i que oficialment no est garantit i depn de lassignaci anual que rebi el ministeri i el nombre de mobilitats assignades, de moment i dacord a la nostra experincia, tots els estudiants que han participat al

ROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. AJUTS ECONMICS Per a tots els programes es pot optar a altres beques, tot i que cap delles est garantida i sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma. La informaci sobre les mateixes s orientativa en base a lexperincia dels anys anteriors, per pot variar dun any rere un altre. Cal fer les sollicituds corresponents quan sobren les convocatries. Ajuts que es poden sollicitar per a aquests programes: Beca AGAUR: 200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos (es pot sollicitar en tots els programes menys Erasmus+ prctique per graduats). Beca del Vicerectorat de la UB: En funci del pas de destinaci. Per universitats europees, pagament nic de 200 euros; per universitats de la resta del mn, pagament nic de 1000 euros (es pot sollicitar en tots els programes menys BCA i Erasmus+ KA107). Beca Santander: pagament nic de 3000 euros, noms per universitats de Centre i Sud-Amrica incloses al segent llistat: Beca Santander (noms per a aquells programes que tenen mobilitat

amb alguna de les unievrsitats de la llista). Facultat dEconomia i Empre Erasmus + prctiques CONVOCATRIA de MOBILITAT CURS ACADMIC 2018/2019 ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES Descripci: El programa Erasmus+ prctiques forma part del paquet daccions de la Uni Europea que pretn obrir lexperincia del programa Erasmus a altres mbits de la formaci universitria. El programa Erasmus Prctiques t com a finalitat la realitzaci de prctiques en empreses, centres de formaci, centres dinvestigaci i altres organitzacions de la Uni Europea i pasos associats. El Programa Erasmus prctiques permet realitzar unes prctiques empresarials a un dels 33 estats que composen la Uni Europea i els pasos associats al programa (Islndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i lAntiga Repblica Iugoslava de Macednia) i rebre una beca durant la realitzaci de les mateixes. Programa per realitzar prctiques a Europa. Adreat a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona (grau i msters oficials), incls els estudiants de la Facultat dEconomia i Empresa. Tres convocatries durant el curs acadmic:

Convocatria actual: prctiques SEM1, SEM2 i ANUALS del proper curs acadmic 18/19 . Segona crida (setembre i octubre): prctiques SEM2 del proper curs acadmic 18/19 (a la segona crida no es poden optar als ajuts econmics addicionals) Convocatria destiu (abril): prctiques estiu 2019. ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES REQUISITS DE LA CONVOCATRIA Disposar de DNI/NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o mster universitari, durant el curs acadmic 2016-2017 (exclosos Ttols Propis i Postgraus). Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mnim 60 crdits (o el primer curs complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud. Els estudiants de mster universitari hauran de tenir matriculats, com a mnim 30 crdits (o el primer semestre complet) de la titulaci relacionada amb lintercanvi en el moment de fer la sollicitud i hauran dacreditar la seva superaci a linici de lestada. Formalitzar la matrcula a la UB del curs 2018-2019. Excepcionalment es pot realitzar la sollicitud durant el darrer any del grau (estudiant matriculat a la UB en el moment de realitzar la sollicitud) i realitzar les prctiques durant el curs segent, en el qual ja es ser un estudiant graduat (convocatries ordinries per estudiants dltim any). En aquest cas no ser necessari formalitzar matrcula a la UB el curs 2018/2019 per shaur daportar el resguard del ttol de grau.

En cas dhaver estat beneficiari duna mobilitat Erasmus+ (estudis i/o prctiques) amb anterioritat, el cmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle destudis (grau, mster). Els estudiants seleccionats podran realitzar estades dun mnim de 2 mesos i un ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES INFORMACI IMPORTANT La sollicitud del programa Erasmus+ prctiques implica noms la sollicitud de lajut econmic. La cerca de lempresa, instituci o organisme on realitzar les prctiques lha de realitzar lestudiant. Cal tenir les prctiques concretades amb lempresa o instituci durant el perode de sollicitud i cal tenir present que les prctiques shauran de realitzar durant el perode especificat per a la realitzaci de les prctiques. Les prctiques han de tenir reconeixement acadmic. A no ser que hi hagi un canvi, actualment aix implica que han de ser curriculars*, per tant han de complir amb els requisits que estableix la Normativa de prctiques acadmiques externes de la Facultat dEconomia i Empresa pel que fa a la durada i les tasques. Tamb cal tenir ms de 150 crdits superats en el moment diniciar la realitzaci de les mateixes. En cas de no poder ser curriculars*, es denegar i/o cancellar la participaci al programa Erasmus+ prctiques. Si es presenta la sollicitud en la modalitat estudiant dltim any (graduat durant el perode de realitzaci de les prctiques) i es suspn alguna assignatura shaur de renunciar a la beca Erasmus prctiques.

ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES CALENDARI DE LA CONVOCATRIA Convocatria ordinria, curs 18/19 Convocatria oberta (presentaci de sollicituds): del 9 de novembre del 2017 a l11 de gener del 2018. Perode de realitzaci de les prctiques: durant el curs acadmic 2018/2019 (de setembre del 2018 a juliol del 2019). Resoluci: 23 de febrer del 2018 // Acceptaci-renncia: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018. 2 crida (respecte a la del curs 18/19) Convocatria oberta (presentaci de sollicituds): del 4 de setembre al 16 doctubre del 2018. Perode de realitzaci de les prctiques: durant el segon semestre del curs 2018/2019 (gener-juliol 2019). Resoluci: 8 de novembre del 2018 // Acceptaci-renncia: del 9 al 14 de novembre del 2018. Convocatria destiu (respecte a la del curs 18/19) Convocatria oberta (presentaci de sollicituds): del 2 dabril al 6 de maig del 2019. Perode de realitzaci de les prctiques: de l1 de juny al 15 de setembre del 2019. Resoluci: 27 de maig del 2019 // Acceptaci-renncia: del 28 al 31 de maig del 2019. ESTUDIANTS DLTIM ANY matriculats a la UB durant el perode de sollicitud i que vagin a ser graduats durant el perode de realitzaci de les prctiques- Convocatria ordinria, curs 18/19, estudiants que es gradun al febrer 2018 Convocatria oberta (presentaci de sollicituds): del 9 de novembre del 2017 a l11 de gener del 2018. Perode de realitzaci de les prctiques: de l1 de juny de 2018 a l1 de juny del 2019.

Resoluci: 23 de febrer del 2018 // Acceptaci-renncia: del 24 de febrer al 01 de mar del 2018. Convocatria ordinria, 18/19, estudiants que es gradun al juny o setembre del 2018 Convocatria oberta (presentaci de sollicituds): del 3 dabril al 5 de maig del 2018. Perode de realitzaci de les prctiques: de l1 de setembre de 2018 a l1 de setembre de 2019. Resoluci: 24 de maig del 2018 // Acceptaci-renncia: del 25 al 31 de maig 2018. ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES Destinacions Estades de prctiques a una instituci pertanyent a un dels 33 estats que vlides composen la Uni Europea i els pasos associats al programa (Islndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i lAntiga Repblica Iugoslava de Macednia). Les organitzacions dacollida podran ser empreses (tota organitzaci que realitzi una activitat econmica en el sector pblic o privat, de qualsevol dimensi, estatus jurdic i sector econmic en el qual exerceixi lactivitat, fins i tot leconomia social) pbliques o privades, centres de formaci, centres dinvestigaci o altres organitzacions, incloent-hi les universitats. No sn organitzacions dacollida vlides per al programa les institucions i agncies europees i organismes que gestionen programes de la Comissi Europea ni les Oficina de Carreres Cerca representacions Professionals del teu centre: les oficines de prctiques diplomtiques

nacionals del pas de lestudiantat. de prctiques de les diferents facultats poden tenir prctiques internacionals que puguin ser del teu inters. Lassociaci destudiants ESN ha creat el portal de prctiques Erasmus Intern, que compta amb el recolzament i finanament de la Uni Europa, i que permet als estudiants europeus trobar prctiques a empreses daltres pasos de la Uni Europea: Erasmus Intern. Hi ha, tamb, diversos portals que centralitzen diferents ofertes de prctiques a pasos estrangers: Feina UB, EuroBrussels, ErasmusUniversia o Google (o el que s el mateix, la World Wide Web) Criteris La es irealitzar selecci Contactes iniciativatenint prpiaen compte l'expedient acadmic, el nivell didioma de selecci i la rellevncia i durada de les prctiques. Com a mrits addicionals, en cas dempat, es tindr en compte el CV. ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES Sollicitud

Tramitaci i documentaci El procs de sollicitud sha de realitzar a travs de lAPLICATIU SOP. Caldr omplir dins daquest aplicatiu el formulari de sollicitud (clicar aplicaci immediata). Presentar a un registre de la UB (recomanem la secretaria de la Facultat dEconomia i Empresa) els documents segents: El formulari de sollicitud degudament omplert i signat per lestudiant. Fotografia mida carnet. Currculum vitae. Fotocpia full de matrcula del curs 2017-2018 o 2018/2019 per la segona convocatria i la convocatria destiu 2017/2018. Documentaci relativa al coneixement didioma dacord al Procediment dAcreditaci Lingstica. Document Internship Confirmation, degudament omplert i signat per la instituci on es solliciti dur a terme la mobilitat de prctiques, per cadascuna de les prioritats Excepcionalment esque podres

presentar fins a l1 de febrer el document Internship Confirmation o els ttols sollicitin. especfics dangls (TOEFLS, IELTS, etc). En cas de no fer-ho i mancar algun daquests documents passat l1 de ROGRAMES DE MOBILITAT DE LA FACULTAT. ERASMUS+ PRCTIQUES Ajuts econmicsAquest ajut preveu diferents dotacions segons el pas de destinaci: La informaci sobre els ajuts econmics s en base a la convocatria passada i serveix noms a mode dorientaci. Grup 1: Dinamarca, Finlndia, Islndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Sucia (400/mes). Grup 2: ustria, Alemanya, Blgica, Frana, Grcia, Itlia, Malta, Pasos Baixos, Portugal i Xipre (350/mes). Grup 3: Bulgria, Crocia, Eslovnia, Eslovquia, Estnia, Hongria, Letnia, Litunia, Malta, Polnia, Romania, Repblica Txeca, Turquia i antiga Repblica Iugoslava de Macednia (300/mes)

El finanament per estades per prctiques s per un mnim de 2 mesos i un mxim de 3 mesos. Les estades de durada superior no rebran finanament per la diferncia de mesos. Per gaudir de lajut Erasmus+ caldr realitzar tots els trmits pertinents un cop es tingui assignada la plaa. A ms caldr lliurar una srie de documents durant el transcurs del vostre intercanvi per tal de fer efectiu el pagament de la beca. Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment dun grau igual o superior al 33%, poden participar a la convocatria especial del SEPIE, que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinries daquests estudiants. Es poden optar addicionalment a les beques AGAUR (200 euros al mes, fins un mxim de 6 mesos) i del Vicerectorat de la UB (un pagament nic de 200 euros) per no estan garantides, sassignen habitualment en funci de lexpedient acadmic i del nivell didioma i cal esperar a lobertura de les convocatries (normalment al maigjuliol) ja que poden haver-hi canvis dun any per a un altre. Cal tenir en compte que noms hi ha garantit que es puguin sollicitar les beques PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONTACTE Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals Convenis generals, CINDA, Erasmus+ KA107 Ubicaci: Pavell Rosa, Recinte de Maternitat Horari de atenci: Mat: Dilluns - Divendres (9h a 14h) Dades de contacte: Telfon: 93 403 53 86

Correu electrnic: [email protected]; era[email protected] Pgina web de lOMPI: http://www.ub.edu/uri/ PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CONTACTE Oficina de Relacions Internacionals Erasmus+ estudis i prctiques i Convenis especfics Ubicaci: rea de Relacions Externes (Facultat dEconomia i Empresa) Horari de atenci: Mat: Dilluns - Divendres (10h a 14h) Tarda: Dilluns - Dijous (16h a 19h) Dades de contacte: Telfon: 93 402 43 26 Correu electrnic: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/RelacionsInternacionalsFEE?fref=ts Pgina web de lORI http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/

Recently Viewed Presentations

 • Microprocessor and Interfacing

  Microprocessor and Interfacing

  It takes input from the input device and process the input as it behaves like a CPU and gives the output. Microprocessor is a clock driven semiconductor device consisting of electronic logic circuits manufactured by using a LSI or VLSI...
 • Japanese Etiquette - JETAANY.org

  Japanese Etiquette - JETAANY.org

  * Uchi vs soto Giri * Supervisor / Kocho - kyoto sensei (kyoto is important) / neighbors / students Enkais / peoples' homes / restaurants Other classes / peoples' homes / special events Why are you trying to be polite?...
 • Renaissance of Islam and persecution

  Renaissance of Islam and persecution

  Renaissance of Islam and persecution Sermon Delivered by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Head of the Ahmadiyya Muslim Community Friday Sermon October 26th , 2012 Indeed, the final triumph will be ours but we have to make endeavours for it....
 • Genetics in the Animal Industry

  Genetics in the Animal Industry

  Identify common characteristics used to select high quality breeding stock. Describe and predict how traits are inherited using the punnet square. Compare and contrast qualitative vs. quantitative animal traits. Use EPD's to select quality sires. Compare common breeding systems used...
 • The Data-Generating Process - ECOREC

  The Data-Generating Process - ECOREC

  The Borel field The history does not forget sample space, events, prob. of a set of events (or test size) A Borel measurable function Integration over events The Holy Seven Steps for a Statistical Test A data-generating process A model...
 • Information Skills for Research in Earth Sciences Roger

  Information Skills for Research in Earth Sciences Roger

  Information Skills for Research in Earth Sciences Roger Mills OULS Bio- & Environmental Sciences Librarian October 2008 This session How to do subject searches for journal articles, conference papers, book chapters etc How to cite electronic sources correctly How to...
 • Contracts

  Contracts

  Definitions. authorised officer - s a labour officer, employment officer or medical officer appointed under Labour Institutions Act (LIA). collective agreement - a registered agreement concerning any terms and conditions of employment made in writing between a trade union and...
 • S CHAPTER 10 The Coast: Beaches and Shoreline

  S CHAPTER 10 The Coast: Beaches and Shoreline

  S CHAPTER 10 The Coast: Beaches and Shoreline Processes Overview Coastal region constantly changes Primarily due to waves Erosion Deposition Many people live in coastal regions 80% of people in U.S. live within easy access of coast Coastal Processes Wave...