Ouders betrekken - Van basis naar secundair

Ouders betrekken - Van basis naar secundair

transbaso-slotconferentie verwelkoming prof. dr. Piet Van Avermaet transbaso SBO-project: 5 grote partners, 7 promotoren AP Hogeschool: Britt Dehertogh HoGent: Chris Van Kerckhove

UGent: Mieke Van Houtte, Piet Van Avermaet UA: Paul Mahieu, Jan Vanhoof VUB: Dimo Kavadias Team van onderzoekers en valorisatiemedewerkers transbaso Team van onderzoekers en valorisatiemedewerkers AP Hogeschool: Nathalie Van Ceulebroeck, Nele Willems, Sarah van Hoof, Mie Bruyninckx HoGent: Celine Mertens, Liese Vanderauwera, Koen Mattheeuws, Charlotte De Kock UGent: Eva Verstraete, Marie Seghers, Sarah Thys, Karin Goosen UA: Elien Sneyers

VUB: Simon Boone, Frederik De Roeck, Kenneth Hemmerechts, Ellen Huyge transbaso 2 grote doelstellingen Diepgaand bestuderen van processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs Ontwikkelen van instrumenten voor gebruikers (=actoren betrokken bij school- en studiekeuze) & interventies in scholen en evaluatie van interventies transbaso 4 jaar lang (actie)onderzoek

Grootschalig survey-onderzoek 3 cohortes leerlingen,hun ouders, leerkrachten en directies in 36 basisscholen in Antwerpen en Gent Kwalitatief onderzoek Interviews met leerlingen, ouders en leerkrachten Observaties van oudercontacten en MDOs Procesevaluaties in interventiescholen: Interviews met leerkrachten(teams), directies en leerlingen transbaso In nauwe samenwerking met de gebruikersgroep:

Jeugd Onderwijs Integratie Welzijn Techniek en Wetenschap transbaso Programma van de dag 10u00-11u00: voornaamste bevindingen + voorstelling tools

11u00-12u30: workshop keuzesessie 1 12u30-13u30: lunch + inspiratiemarkt 13u30-15u00: workshop keuzesessie 2 15u00-16u00: beleidsaanbevelingen + paneldebat 16u00: afsluitende receptie transbaso Twitter #transbaso opzet - voornaamste bevindingen - voorstelling transbaso-tools Simon Boone & Karin Goosen

het project Onderzoek en praktijk hand in hand Ontwikkeling en implementatie van tools Bijsturing van instrumenten aan de hand van ervaring van werkveld en onderzoek Om:

In kaart brengen en communiceren van competenties Verhogen van de kennis over het SO Veranderen negatieve percepties TSO en BSO Communicatie tussen alle betrokkenen Professionaliseren OLB Netwerken tussen verschillende betrokkenen het project Onderzoeksdesign Combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek 36 basisscholen: 18 in Gent, 18 in Antwerpen Experiment met coaching (E+)

Experiment zonder coaching (E-) Controlegroep (C) Antwerpen 6 6 6

Gent 6 6 6 het project Steekproeftrekking: gestratificeerde steekproef Criteria Stad (Antwerpen Gent) Onderwijsnet (vrij GO & OGO)

% indicatorleerlingen Antwerpen/Gent Totaal E+ E- C Vrij onderwijs Laag # indicatorleerlingen Midden # indicatorleerlingen

Hoog # indicatorleerlingen 3 3 3 1 1 1 1 1 1

1 1 1 GO en OGO Laag # indicatorleerlingen Midden # indicatorleerlingen Hoog # indicatorleerlingen 3 3 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 het project 3 cohortes, 3 meetmomenten Nulmeting

Premeting Postmeting Cohorte 1 Eind 5de leerjaar Eind 6de leerjaar Na 1e semester SO Cohorte 2

Begin 6de leerjaar Eind 6de leerjaar Na 1e semester SO Cohorte 3 Begin 6de leerjaar Eind 6de leerjaar X

voornaamste bevindingen Simon Boone & Karin Goosen studie- en schoolkeuze Wie komt waar terecht? B-stroom 2,5 5% Kunstoptie

1 2% Latijn 36 39% Moderne +- 45 % Technische optie 10 12%

studie- en schoolkeuze Resultaten op OVSG-toetsen/Interdiocesane Proeven Nederlands en wiskunde naargelang gekozen optie-uren 100 90 84.25 80 79.49 77.8 74.41 70

71.84 66.53 60 62.46 50 44.64 40 30 20

10 0 OVSG IDP Nederlands OVSG IDP wiskunde B-stroom Latijn moderne techniek/kunst studie- en schoolkeuze Resultaten op OVSG-toetsen/Interdiocesane Proeven naargelang bovenbouw secundaire school 90 81.78

79.88 80 77.42 77.08 73.19 74.57 73.9

69.22 70 66.03 61.2 60 50 40 30

20 10 0 OVSG IDP Nederlands ASO ASO-TSO-BSO/ASO-TSO-BSO-KSO OVSG IDP wiskunde TSO/TSO-BSO/BSO-KSO-TSO/KSO Middenschool

ASO-TSO/ASO-KSO studie- en schoolkeuze studiekeuze naargelang sociale klasse achtergrond 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

arbeiders lagere middenklasse B-stroom moderne middenklasse Latijn technische/kunstoptie hogere middenklasse studie- en schoolkeuze

schoolkeuze (bovenbouw) naar sociale klasse achtergrond hogere middenklasse middenklasse lagere middenklasse arbeiders 0% 10% 20%

30% ASO ASO-TSO/ASO-TSO/ASO-KSO middenschool 40% 50% 60% 70%

80% TSO/TSO-BSO/BSO-KSO/TSO/KSO ASO-TSO-BSO/ASO-TSO-BSO-KSO 90% 100% studie- en schoolkeuze studiekeuze naargelang etnische achtergrond 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0% Belgi of Noord-West-Europa

Oost-Europa B-stroom Maghreb Latijn moderne Turkije technische/kunstoptie

andere het perspectief van leerlingen Leerlingen beslissen mee MAAR: Kennis over SO is zeer beperkt en oppervlakkig Ideen over studieopties en onderwijsvormen zijn erg stereotiep Leerlingen rangschikken studierichtingen van moeilijk naar gemakkelijk Uitspraken als hoge en lage richtingen, hoog beginnen, (af)zakken zijn legio Krijgen dit mee van ouders en leerkrachten het perspectief van leerlingen

School X (schoolbezoek) zei dat moderne de middelste is en dan vroegen ze, gaat er niemand technische ofzo doen, toen we bij die technische dingen zaten. En dan zeiden we, nee, niet direct iemand. En dan zei die leerkracht, zo, allemaal slimme knobbels. (Kalil) het perspectief van leerlingen Futiliteit en schoolbetrokkenheid: Leerlingen die starten in B-stroom en leerlingen die starten in een technische optie Ervaren al een zekere mate van futiliteit (gevoel dat school niets voor hen is) Vertonen een lagere schoolbetrokkenheid het perspectief van ouders

Ouders zijn erg betrokken bij studie- en schoolkeuze Maar: verschillen in aanpak naargelang sociale achtergrond Informatie komt niet altijd terecht bij zij die er het meest nood aan hebben Structuur van het secundair onderwijs blijft erg complex In het bijzonder voor laagopgeleide ouders ouders met migratieachtergrond het perspectief van leerkrachten Ook leerkrachten zijn erg betrokken bij proces van studie- en schoolkeuze Stellen welbevinden van leerlingen voorop Maar hebben vaak het gevoel dat:

ze er alleen voor staan op school ontbreken van beleid rond orintering hun adviezen weinig uithalen ouders leggen het advies toch naast zich neer leerkrachten: advies studieadvies naar sociale klasse achtergrond 60% 50% 40%

30% 20% 10% 0% arbeidersklasse lagere middenklasse B-stroom Latijn

moderne middenklasse technische of kunst hogere middenklasse TRAILER PLUG & PLAY Gelijkspel de interventies in scholen Een positieve tendens in E+ scholen % leerlingen eens met stelling 'Ik kreeg genoeg informatie van mijn leerkrachten in de lagere school'

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E+ E- (1)

postmeting C1 E- (2) postmeting C2 C de interventies in scholen Een positieve tendens in E+ scholen % leerlingen eens met de stelling 'Door wat ik gedaan heb op de lagere school rond studiekeuze, heb ik goed kunnen kiezen voor het middelbaar' 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0% E+

E- (1) E- (2) postmeting C1 postmeting C2 C de interventies in scholen Een positieve tendens in E+ scholen % leerlingen eens met de stelling 'Ik weet nog heel goed waarom ik deze studierichting koos' 80% 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0% E+ E- (1) postmeting C1 E- (2) postmeting C2

C de interventies in scholen Valorisatiedoelstellingen 1. 2. 3. 4. 5. 6. In kaart brengen en communiceren van competenties Professionaliseren onderwijsloopbaanbegeleiding

Communicatie tussen alle betrokkenen Verhogen van de kennis over het secundair onderwijs Veranderen negatieve percepties TSO en BSO Netwerken tussen verschillende betrokkenen de interventies in scholen 1. In kaart brengen en communiceren van competenties werken met talenten breed evalueren portfolios interactieve werkvormen gebruiken differentiren ateliers organiseren klasdoorbrekend werken

zelfevaluatie van leerlingen Quickscan breed aanbod voor elk wat wils Groeidocument Inspiratielijst breed observeren de interventies in scholen 2. Professionaliseren onderwijsloopbaanbegeleiding studie- een schoolkeuzetraject in de derde graad expliciteren beleid rond zittenblijven opzetten en afwegingskader gebruiken onderwijsloopbaanbeleid bespreken en verder verfijnen met het hele team Sjabloon breed studie- en schooladvies

Checklist breed studieadvies Tijdlijn onderwijsloopbaanbegeleiding de interventies in scholen 3. Communicatie tussen alle betrokkenen ouders betrekken bij studie en schoolkeuzeproces werkmomenten met hen organiseren kindcontacten opzetten aanklampend werken bij ouders ouders van kinderen uit het 4de en 5de jaar betrekken TRAILER KIND-EN OUDERWEBSITE Gespreksleidraad Ik denk 1 B

Folder voor ouders (binnenkort ook in verschillende talen) de interventies in scholen 4. Verhogen van de kennis over het secundair onderwijs Organiseren van schoolbezoeken op basis van interesses Themadagen in het secundair voor leerkrachten Leerkrachten secundair die een vak komen geven Informatiebeurs Infografiek in verschillende talen over de huidige structuur van het secundair onderwijs

Arabisch Frans Pools Russisch Spaans Bulgaars Engels Turks

Videoscribe hoe zit het secundair onderwijs in elkaar? Filmpje inspecteur Keus en de scholenchecklist Helpdeskfunctie secundaire scholen de interventies in scholen 5. Veranderen negatieve percepties TSO en BSO Techniekdagen en ateliers organiseren Oud-leerlingen (uit beroeps- of technische scholen) uitnodigen die vertellen over hun richting Lessen volgen in beroeps- of technische scholen Kwisje over het secundair onderwijs Poster Trap niet in de val van de waterval

de interventies in scholen 6. Netwerken tussen verschillende betrokkenen Atelierwerking met handelaars en organisaties uit de buurt Leerlingen stem geven bv. via huiswerkbegeleiding Ouders betrekken via hun netwerk Externe blik bij schoolteams Werk samen met secundaire scholen en externe partners om het leeraanbod te verbreden. Investeer in laagdrempelige vertrouwensfiguren in de school Werk samen met secundaire scholen om

informatie over het secundair onderwijs te verzamelen en erover te communiceren Lees onze bevindingen in ons boek Is dat iets voor mij, juf? Tot slot ons paradepaardje Serious game Kr8cht Welke helden schuilen in jou? Kr8cht Kinderen ontmoeten

helden. Elke held staat symbool voor 1 domein in het secundair onderwijs. Kr8cht Elke held heeft krachten. Doorheen het spel verzamel je krachten. Kr8cht Welke helden schuilen in jou? Kinderen leren hun eigen

interesses kennen. Helden worden sterker naarmate hun profiel beter bij het kind past. We wensen je een inspirerende dag! Toiletten Praktisch Rokers Wifi

Praktisch Jassen Lift Praktisch Vergaderlokalen Welke workshops en waar?

Praktisch Maaltijd en middagmarkt Vragen Praktisch Boek en aanbevelingen

Recently Viewed Presentations

 • Glenkeir Treasures - University of Edinburgh

  Glenkeir Treasures - University of Edinburgh

  Glenkeir Treasures Whisky Shop Bottling Process Step 1 The empty 50cl bottle is hand filled directly from the casks which lie in store. Step 2 The filled bottle is corked then we place a plastic seal on top.
 • The Effects of Vitamins B6 and C on Yeast Growth

  The Effects of Vitamins B6 and C on Yeast Growth

  Human foods and supplements may have unintended effects on the flora populations and their functions. Microbial flora are microorganisms in or on the body. Not much is known about their association with humans. Foods and supplements may have unintended effects...
 • Bonding : General Concepts Chapter 8 Valence electrons

  Bonding : General Concepts Chapter 8 Valence electrons

  Lewis Electron-Dot Symbols. A . Lewis electron-dot symbol. is a symbol in which the electrons in the valence shell of an atom or ion are represented by dots placed around the letter symbol of the element.
 • October 26, 2017

  October 26, 2017

  The Joy luck Club pre-reading Activity. This novel tells the stories of 4 mothers and 4 daughters. The characters reflect on their past and how it impacted their lives.
 • Human Geography of Europe

  Human Geography of Europe

  Language: Latin is the basis of all Romance languages. Spain's Empire. In the 700s, Muslims from North Africa conquered the Iberian Peninsula, they ruled for more than 1000 years. Ferdinand and Isabella regained control of Spain in 1492 (kicked out...
 • <Project Name>

  <Project Name>

  Strategic Alignment is covered later in this plan. Guideline: Keep to one page and condense as needed. Purpose: Used to communicate the project objective, and background. Cut and paste from the project background information in the PID, and cut and...
 • The Fall of Rome - Mrs. Bright&#x27;s Classroom

  The Fall of Rome - Mrs. Bright's Classroom

  The Fall of Rome Once the Roman army could no longer defend its borders, Germanic tribes began pouring into Europe. One Roman province fell after another. In 476 A.D., the Western Roman emperor was overthrown. Odoacer was then proclaimed king...
 • ExCel - HCC Learning Web

  ExCel - HCC Learning Web

  Entering and Leaving Excel. Study Figures 2.1 and 2.2 and 2.3. Be able to label the parts of an Excel worksheet for the exam. Study the vocabulary words that are in italics. Several ways to leave Excel: from the File...