Osnovi Računarstva

Osnovi Računarstva

ELEKTRONSKI MARKETING 02 Tehnike osnove Interneta ISTORIJA 1957. USA formira ARPA (Advanced Research project Agency) sa zadatkom da se nauna dostignua primene u vojne svrhe Ideja je bila da se napravi mrea za ameriku vojsku koja bi bila operativna ak i u sluaju atomskog udara na sve vee gradove: PAKETNI PRENOS 1968. nastaje ARPAnet, sastavljen od 4 raunara na univerzitetima UCLA, Stenford, Juta i Santa Barbara

1983. odvajanje ARPAnet-a i MILNET-a KLIJENTI I SERVERI Dvoslojni sistem SERVER uva, obrauje i distribuira podatke KLIJENT pristupa serveru Server eka na zahtev klijenta (request), a onda alje odgovor (response)

TCP / IP SLOJNI MODEL APLIKACIJA TRANSPORT INTERNET MREA INTERNET SLOJ PROTOKOL IP i ostali Veza bezkonekcionog tipa Svaki host na Internetu ima logiku IP adresu svaka logika adresa je jedan 32-bitni broj

taj broj se predstavlja kao niz 4 bajta (vrednost od 0-255) odvojenih takama, npr: 192.168.1.3 Podaci se dele i alju kao paketi koji se sastoje od zaglavlja poetna i krajnja adresa, itd. podataka sadrina paketa Paketi putuju razliitim putanjama od vora do vora mree dok ne stignu na odredite. Redosled pristizanja nije bitan, poto se na odreditu paketi ispravno sklapaju

TRANSPORTNI SLOJ PROTOKOLI TCP i UDP TCP (Transfer Control Protocol) uspostavlja konekciju klijenta i servera (sesiju) preko PORTA port je predstavljen brojem od 0-65535 preko porta raunar saznaje kojoj aplikaciji prosleuje podatke, tj. aplikacija oslukuje odreeni port npr: port 80 je za HTTP, 21 za FTP, 25 za SMTP, 110 za POP3... TCP predstavlja dvosmernu vezu, kojom obezbeuje siguran prenos podtaka stalno se vre provere i potvrde koji su paketi stigli a koji ne

UDP (User Datagram Protocol) je bri ali ne uspostavlja dvosmernu vezu, tako da je mogue da neki paketi ne stignu na odredite SLOJ APLIKACIJE Podaci, koji se dele na pakete i alju preko TCP/IP, takoe moraju da budu u odreenoj formi Tu formu obezbeuju protokoli HTTP, FTP i sl. koje implementira sama aplikacija HTTP (HyperText Transfer Protocol) se koristi za prenos web prezentacija FTP (File Transfer Protocol) za prenos i manipulaciju

fajlovima SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za slanje elektronske pote POP3 (Post Office Protocol) za preuzimanje elektronske pote IMAP (Internet Message Access Protocol) - noviji protokol za preuzimanje pote SERVISI INTERNETA WWW (World Wide Web) ili samo web - pregled prezentacija pomou web itaa (browser-a Internet Explorer, Firefox, Opera) elektronska pota ili e-mail razmena tekstualnih poruka meu

korisnicima prenos datoteka ili FTP ovo je ustvari osnovni servis Interneta i slui za prenos fajlova sa jednog raunara na drugi diskusione grupe ili e-konferencije (UseNET, news), ako je realizovano putem web-a - forumi interaktivan razgovor ili chat (IRC, Skype ili preko web-a) telnet (interaktivni rad na udaljenom raunaru), gopher (distribuirani sistem za isporuku dokumenata), WAIS (pretraivanje baza podataka na kroz mreu) INTERNET ADRESE U praksi se koriste logike adrese tipa www.yahoo.com

poslednji deo adrese predstavlja "domen" opti domeni za ceo svet (najpre su bili ameriki): com, net, org, edu... domeni drave: rs, hr, jp... Ispod dravnih se nalaze opti domeni: co, org, gov... Tako bi firma imala domen co.rs, a obrazovna institucija edu.rs Te adrese se pretvaraju u IP adrese tipa aaa.bbb.ccc.ddd

DNS (Domain Name Space) server sadri deo distribuirane baze podataka gde su logika imena povezana sa IP adresama IP adrese se na mrenom sloju pretvaraju u hardverske adrese mrenih ureaja STATINE PREZENTACIJE HTML i CSS HTML predstavlja standard za kreiranje web stranica Jednom kreirana stranica je nepromenljiva za posetioca sajta Osnovna uloga HTML-a bila je u formatiranju sadraja, ali sa napredovanjem standarda (pribliavanje XML-u) poinje da se koristi

uglavnom za definisanje delova strane Za formatiranje izgleda koristi se CSS standard koji je mnogo moniji od nekadanjeg HTML-a Pasus teksta kome je zadat CSS stil "prikaz" bi u XHTML-u bio zapisan kao:

... tekst pasusa ...

Stil "prikaz" bi mogao da bude definisan kao: .prikaz {text-align:center; color: red;} STATINE PREZENTACIJE HTML i CSS

DINAMINE PREZENTACIJE Stranice koje menjaju svoj sadraj zavisno od akcija korisnika Tehnologije na strani servera CGI (Common Gateway Interface) PHP (PHP: Hypertext Preprocessor ili Personal Home Pages) ASP (Active Server Pages)

JSP (Java Server Pages) Tehnologije na strani klijenta JavaScript Java Plug-in tehnologija - Flash PHP, ASP i JSP Program je inkorporiran u samu HTML stranicu koja ima ekstenziju .php, .asp ili .jsp i koja se nalazi na serveru Kada klijent zahteva takvu stranicu, server izvrava program na stranici i klijentu alje samo ist HTML

rezultat PHP je zaseban programski jezik, ASP (Microsoft) je ustvari interfejs pomou koga VBScript funkcionie na serveru, JSP je slian PHP-u samo za jezik Java Kreiranje stranice u trenutku kada se ona zahteva pretraivanje, pristup bazi podataka, forumi, shopping cart softver i sl. JAVASCRIPT Originalno proizvod firme Netscape, danas ga razvija agencija ECMA i pravo ime mu je ECMAScript HTML strana je obogaena programom koji je inkorporiran u samu stranu

Web ita po prispeu stranice izvrava program Na ovaj nain se postie dinamika na strani klijenta aktivni linkovi, padajui meniji i sl. Upotrebna vrednost skript jezika je u korienju objektnog modela aplikacije i dokumenta u kome se izvrava Program je vidljiv korisniku JAVA Proizvod firme SUN Microsystems Kompletan objektno orjentisani programski jezik, lak za uenje, prevodi se u pseudokod koji se izvrava pomou "virtuelne maine"

Java aplikacije su nezavisni programi, dok su Java apleti programi koji se izvravaju unutar web itaa Java apleti su verovatno najmonija alatka za programiranje na strani klijenta Apleti da utiu na ostatak HTML dokumenta, koji je statian izvravaju se samo u unapred odreenom prostoru FLASH Flash je proizvod firme Macromedia, danas u vlasnitvu Adobe-a i predstavlja popularan alat da se dinamizira sadraj web stranice radi sa vektorskom grafikom zbog ega su animacije raene njime spakovane u kratke fajlove (brz prenos preko Interneta)

izvrava se u ogranienom delu HTML dokumenta kao i Java apleti animacije mogu biti i interaktivne, to omoguava kreiranje cele prezentacije u Flashu interaktivnost se postie upotrebom posebnog skript jezika ActionScript zahteva instaliran plug-in na klijentskom raunaru FLASH HVALA NA PANJI

Recently Viewed Presentations

 • Performance Enhancement

  Performance Enhancement

  Proper positioning so the test muscle is the prime mover Adequate stabilization of regional anatomy Observation of the manner in which the patient or subject assumes and maintains the test position Observation of the manner in which the patient or...
 • Cut Cylinder - technicaldept.co.uk

  Cut Cylinder - technicaldept.co.uk

  Alternative Oblique View At Standard Grade an Oblique View may be drawn with the dimensions on the 45o angles at full size or half full size. The two drawings shown here show the different views generated by both methods. OBLIQUE...
 • Axial Load Capacity Model - Civil Engineering

  Axial Load Capacity Model - Civil Engineering

  Scope of Work Concrete Chapter of ASCE 41 Research from PEER and elsewhere EERI/PEER seminars New Information on the Seismic Performance of Existing Concrete Buildings Compelling and urgent findings Components addressed Example: Onset of column shear failure Example: Improved reliability,...
 • Review of Java

  Review of Java

  Example: Rational ROSE IBM acquired Rational and the three amigos got rich There are some free-ware UML Design Tools * UML Class Diagrams UML class diagrams show: The external and internal attributes and methods for each class The relationships between...
 • Entrepreneurship 9e. - Sacramento State

  Entrepreneurship 9e. - Sacramento State

  Buyers expect to pay even-numbered prices for prestigious items and odd-numbered prices for commonly available goods. The greater the number of customer benefits the seller can convey about a product, the less will be the price resistance.
 • Women and Inclusion in politics Suffragettes of Scotland,

  Women and Inclusion in politics Suffragettes of Scotland,

  The Irish Women's Franchise League (IWFL) was the Irish equivalent of the WSPU in Britain, and founded by a husband and wife - Hanna and Francis Sheehy-Skeffington. For the little story, they were not quite a couple of their time,...
 • Ionisation of water and pH H 2 O

  Ionisation of water and pH H 2 O

  Kb = (Kw / Ka) = 5.56 x 10-10 = x2/(F-x) x = 3.05 x 10-6, pOH = 5.52, pH=8.48 (BASIC) When volume of base added = 1/2Ve at equivalence pt.: we have a solution of base in water CH3COONa...
 • Special Character Communities of Learning Andy Vosslamber Christian

  Special Character Communities of Learning Andy Vosslamber Christian

  Spiral of Inquiry. Working with in-school teachers intensively in one school. Working with teachers in another school around the teaching of Writing. Have filmed an interview with Janet around her spiral of inquiry - explain. This will also form a...