John Dewey: champion of child's play

John Dewey: champion of child's play

John Dewey, een inleiding Joop Berding TOEVAL GEZOCHT 25 JUNI 2012 John Dewey (1859-1952) Drie grote themas: Opvoeding (sociale pedagogiek) Onderwijs (participatief, activerend, algemeen-vormend)

Politiek burgerschap (participatieve democratie) Verwevenheid Betrokkenheid op de praktijk Dewey en Nederland 1920 De sociale paedagogiek van John Dewey en haar filosofiese grondslag 1929 integrale vertaling van The School and Society uit 1899/1901

1949 Pioniers der volksopvoeding 1952 Langeveld bij het overlijden van Dewey 1992 proefschrift Biesta Theorie en praktijk (Deweys filosofie en kentheorie) Dewey en Nederland 2 1999 proefschrift Van der Scheer Ongeregelde moraal 1999 integrale vertaling van Experience and Education uit 1938 1999 proefschrift Berding De participatiepedagogiek van

John Dewey 2005 Logister Creatieve democratie (Deweys politieke theorie) 2007 proefschrift Dijstelbloem De democratie anders (politieke theorie van Dewey en Latour) 2011 John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk Rode draden/kernbegrippen - Ervaring: een drieledig begrip: doen

ondergaan reflectie (geen learning by doing) - Interactie/transactie: natuur en cultuur - Participatie & communicatie: pedagogische en kennistheoretische concepten opvoeding is initiatie in de cultuur door middel van participatie en communicatie De geboorte van participatie I believe that all education proceeds by

the participation of the individual in the social consciousness of the race. My Pedagogic Creed, januari 1897 Ik geloof dat alle opvoeding plaatsvindt door de deelname van het individu aan het maatschappelijk bewustzijn van de menselijke soort (vertaling 2011). Participatieve democratie

Democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint comunicated experience (Democracy and Education, 1916) Een democratie is meer dan een regeringsvorm; zij is op de eerste plaats een vorm van samen-leven, van samengevoegde en gecommuniceerde ervaring (vertaling 2011)

Dewey en de kunsten Art as experience 1934 Having an experience De waarnemer als kunstenaar Eenheid van vorm en inhoud Waarom Dewey? Tegen de nieuwe formalismen Voor participatief, activerend, op het volle leven betrokken onderwijs

Continuteit tussen informeel leren en leren op school (re: spel) Pedagogisch constructivisme Leerinhouden doen er (weer) toe De vragen .

Theorie en praktijk Leren en betekenis geven Kunst (en onderwijs) Verwantschap met andere stromingen Referenties . Berding, J. & S. Miedema (2007). John Dewey

(1859-1952). Pedagoog van participatie en democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.). Grote pedagogen in klein bestek (pp. 98-103). Amsterdam: Uitgeverij SWP. Berding, J. (2011). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Inleiding, vertaling en toelichtingen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Recently Viewed Presentations

 • Conflict of Interest Disclosure I have no conflict

  Conflict of Interest Disclosure I have no conflict

  Existing food price indexes are weighted by market value and say little about nutritional value. For global commodity prices, the FAO Food Price Index consists of five commodity group price indices, weighted with average export shares of each of the...
 • Introductory Astronomy 2 - Mayfield City Schools

  Introductory Astronomy 2 - Mayfield City Schools

  The Moon looks red during a total lunar eclipse for the same reason that the Sun appears reddish at sunrise and sunset, and the sky appear blue. Sunlight is composed of all the colors of the rainbow (red, orange, yellow,...
 • NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA - Univalle

  NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA - Univalle

  Parkinson fue la primera persona que describió sistemáticamente seis individuos con síntomas de la enfermedad que lleva su nombre. Algo inusual para la descripción, él no examinaba a sus pacientes, pero sí los observaba a diario. Fue Charcot quien fijó...
 • Bellringer Belief in harmony with How Shinto, nature

  Bellringer Belief in harmony with How Shinto, nature

  The US worries it will spread communism and helps the South resist. The Viet Cong win. ... The Czars of Russia mostly used oppression and fear to rule with total control. The Romanov family was the last of the Czars....
 • La flogosi allergica e le infezioni nel bambino

  La flogosi allergica e le infezioni nel bambino

  Mild RI involved the rhinopharynx (rhinitis, rhinopharyngitis with possible involvement of tonsils), and/or the larynx. Severe RI involved the middle ear, the lower airways, or the paranasal sinuses. allergia e infezioni, responsabile di un inizio più precoce della sintomatologia e...
 • State Victim Assistance Academy (SVAA) Network Web Meeting

  State Victim Assistance Academy (SVAA) Network Web Meeting

  State Victim Assistance Academy (SVAA) Network Web Meeting. Thursday, March 24, 2016. ... Elevate the training and education needs of victim service providers and allied professionals as a key priority to providing services for all crime victims . ... State...
 • Unit 5 Posttest B

  Unit 5 Posttest B

  Unit 5 Posttest B Question 1 Answer Independence movements in India and Vietnam began with the idea of __________________, the idea that citizens of the country have the right to
 • Acoustic Neuroma & Glomus Tympanicum

  Acoustic Neuroma & Glomus Tympanicum

  Tumor expansion within internal auditory canal causes widening & erosion of I.A.C. appears in cerebello-pontine angle (> 2.5 cm) involves 5th, 7th, 9th, 10th, 11th cranial nerves