Informační bezpečnost

Informační bezpečnost

INFORMAN BEZPENOST KISK FF MU PAVLA KOVOV, [email protected] KDY A KDE? Neustle e-kurz VIKBB39 Informan bezpenost Pro samostatnou ppravu PED setknm Studijn materily, koly a autotesty => prvo neuznat dochzku Kad tden Pednky vdy vyjasnn nejasnost z e-kurzu dle dotaz od vs (max. 30 min)

Uebn aktivita (cca 30 min.), nkdy doplnn psemnou verz po setkn Vae diskuze (cca 30 min.) CO K UKONEN? Dochzka: Prezenn: nutn (diskuze, aktivity), mon 2 absence Dlkai: bu dochzka, nebo kol (popularizace IB pro knihovny doporuen anotace do 15. 3., finln do 30. 4., prezentace kvten) Prezenn i kombinovan: Podnty pro diskuzi ped setknm (6 zdroj) Zvren kol termn 14 dn ped kolokviem

Zvren diskuze v zpotovm nebo zkoukovm Pokud cokoli nejasn, PITE HNED, na posledn chvli se e tko KOL Skupiny po tech Kad o obou dalch egosurfing S vyuitm zjitnch informac pro kadou ob 3 scne toku (konkrtn, bez domlen k proveden, 2x3=6 scn) Zprva o vem, konkrtn (kdo, co, kde, jak, s odbornmi termny)

Ve s dodrenm zkona Podmnkou kvalita, ne kvantita K EMU TO? Ukonen pedmtu Bli poznn dvou spoluk/spoluaek 2 osobn penetran testy Zprvy budou vyuity: jako pklad pro pt rok a v mm vzkumu pokud nesouhlaste, uvete v textu Njak problm?

A TE VY Kdo? Pro? Co ekte (od pedmtu, ode mne)? Modul e-kurzu Termn F2F kurz 1. Knihovny a informan bezpenost? 22.2.2018 1. vod, terminologie, informan zdroje

2. Sociln inenrstv 4. Sociln st a geolokace Sociln inenrstv a kritria hodnocen 1.3.2018 2. dvryhodnosti informac a informanch zdroj Zneuiteln osobn informace na internetu a 8.3.2018 3. jejich vyhledvn 3. Nevhodn a nelegln obsah na internetu 4. Agresivita, nsil, extremistick hnut a 15.3.2018 nboensk sekty, nelegln en autorsk dla a

pornografie 5. Malware, 6. Nevydan zprvy 22.3.2018 5. Malware a nevydan elektronick zprvy 7. Kyberikana, sexting, grooming 29.3.2018 6. Kyberikana, sexting, kybergrooming 8. Elektronick komerce 5.4.2018 7. E-komerce a jej bezpenost 9. Preventivn opaten pro ochranu

soukrom, 10. Ovovn identity 12.4.2018 8. Bezpen chovn a ochrana identity 10. Ovovn identity 19.4.2018 9. Zklady kryptologie a jej souasn vyuit 11. Informan bezpenost a politika organizace a sttu Zabezpeen hardwaru a softwaru, Informan 26.4.2018 10. politika organizace z hlediska bezpenosti

11. Informan bezpenost a politika organizace a sttu 3.5.2018 11. Informan politika sttu z hlediska bezpenosti 10.5.2018 Prezentace kombinovanch 17.5.2018 Pedtermn zvren zkouky PRVN SLBEN UEBN AKTIVITA Co je podle Vs informan bezpenost? Ptilstek INFORMAN BEZPENOST http://www.businessofbetter.com/?p=2057

INFORMAN (NE)BEZPENOST Kad ochrana kvalitnj, kdy nebezpe znm Nkter nebezpe lze omezit technologicky, ale kad chovnm Jak zajistit spravedlnost nebo dokonce bezpe? slo tu u vcarsk banky, kter m poboku v Praze, zneuije Brazilec pi sv dovolen v Austrlii pomoc potae vyrobenho v n s pirtskm operanm systmem americk spolenosti, kter crackli Rusov. Zde problm + ochrana proti nmu (technologick, uivatelsk, legislativn) + jak to vypad v praxi

VYBRAN PROGRAMY Kurz pro knihovnky: kurzy.knihovna.cz

Saferinternet CZ + Hork linka, pomoc-online e-bezpe Prvodce bezpenm chovnm na internetu Google Hoax.cz OO, Iuridicum Remedium (Big Brother Awards) Media Smarts obecn IG Microsoft Security Center On Guard ENISA e-learning Evaluating Information SOCILN INENRSTV INFORMAN BEZPENOST

OTZKY NA VS Co je SI? Pro ho eme? Jak je spojeno SI a IT? Pro ho eme na zatku pedmtu? S jakmi hrozbami je spojen? Vae otzky co z e-kurzu nejasn? Jak konkrtn ppady se SI jste vidli/etli? Pklad SI ve fyzickm prosted Past na fa (16:20) SIMULACE VE DVOJICCH Zvolte, kdo sociotechnik a kdo za sebe (ne fiktivn postavu) + dvojice . 1-5

Vijte se do role, e chcete toho druhho pesvdit, aby: 1. ekl adresu trvalho pobytu kam jt toit rozhovor 2. Ukzal fotku svho dtte dovolen 3. ekl soukrom telefonn slo sv nebo termn pro pracovn kol kolegy zkracova 4. Klikl na odkaz v e-mailu vplaty 5. Otevel plohu v e-mailu ANALYZUJTE PRBH SIMULACE Pedpoklady: tonk, ob

Vbr a kontakt Sociotechnika: poadavek, ntlakov prvky Podkovn (?) DEJME HLAVY DOHROMADY Rozdlte se na skupiny s slem 1-4 (tmatem simulace) Otzky: Jak by bylo mon 4 pedchzet simulovanmu toku? 3 eit simulovan tok? 2 pedchzet obecnmu SI toku? 1 eit obecn SI tok? 1.pemlejte 4 min. sami

2.pemlejte ve skupin Rozpotejte se (1, 2, 3, 4) OBRANA Zdrav nedvra Ovovn Ublilo by mi jejich prozrazen mmu nepteli? Pozornost k podrobnostem a vyvdn z mry Omezen emoc

Omezen digitlnch stop (v. anonymizr) Nebt pohodln (st zobrazen) Podpora technickmi monostmi (nastaven, v. aktualizace, bezpenostn aplikace) Znalost problematickch mst as od asu egosurfing + pozor na odpadky OBRANA TOKEM Mezinrodn een sloit 209 TZ podvod pi zneuit omylu nkoho jinho ve vlastn prospch Dle podle toho, s m je SI spojeno Proti zneuit O z. . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj + pomoc OO => nepouiteln pro kontakty

Velmi zajmav strnky o zneuvn OI DISKUZE Co jste etli? (publikace) Pedstavte + vyberte 1 otzku pro diskuzi Zhodnote kvalitu zdroje pro odbornou prci PROBLMY S DVRYHODNOST ZDROJ Propaganda Dezinformace Pseudovda Spam, scam, hoax

Manipulace s obrazy Falzifikovan vzkumy Korupce TECHNIKY MANIPULACE (DLE BOHKOV, S. 56-59) elov selekce informac azen informac Vyuit emoc Vbr komenttor Kontext sdlen Nesrozumiteln zprvy Podprahov techniky Kombinace ve uvedench

HODNOCEN IZ BRAINSTORMING SKUPINA 1: SKUPINA 2: Jak mohou bt kritria pi hodnocen dvryhodnosti IZ? Jak mohou bt kritria pi hodnocen dvryhodnosti informac v rmci IZ?

VDECK LNEK 1. Was the study large enough to pass statistical muster? 2. Was it designed well? 3. Did it last long enough? 4.

Were there any other possible explanations for the conclusions of the study or reasons to doubt the findings? 5. Do the conclusions fit with other scientific evidence? If not, why? 6. Do you have the full picture? 7. Have the findings been checked by other experts?

8. What are the implications of the research? Any potential problems or applications? https://sciencebasedlife.wordpress.com/resources-2/what-is-agood-study-guidelines-for-evaluating-scientific-studies/ SMELL TEST PRO MASSMDIA (JOHN MCMANUS) Source: Kdo poskytl informace? Motivation: Pro mi to kaj? Evidence: Jak dkazy jsou dny pro zobecnn? Logic: Vedou fakta logicky k

uvedenm zvrm? Left out: Co chyb, co by mohlo zmnit interpretaci informac? HODNOCEN SOCILNCH MDI Location of the source - are they in the place they are tweeting or posting about? Network - who is in their network and who follows them? Do I know this account? Content - Can the information be corroborated from other sources? Contextual updates - Do they usually post or tweet on this topic? If so, what did past or updated posts say? Do they fill in more details? Age - What is the age of the account in question?

Be wary of recently created accounts. Reliability - Is the source of information reliable? PODROBNJI Z HODNOCEN ZDROJ Voln ke staen: http:// verificationhandbook. com/downloads/ verification.handbook. pdf Dal kritria pro rzn zdroje (historick artefakt, vdeck

experiment) A CO INFORMACE VE ZDROJCH? Ovovat informaci z vce zdroj (dvryhodnch) CRAP test vyuiteln Argument (Toulminv model): Nzor, tvrzen: vyjden zvru, kter nsledn budeme obhajovat; Data: fakta podporujc tvrzen; Zruky: logick spojen mezi daty a tvrzenm; Podklady: zdroje podkldajc zruky; Kvalifiktory: uren sly tvrzen (pravdpodobn, tm); Vyvrcen: vyvrcen argumenty nebo vjimky.

ARGUMENTAN FAULY eho vyuv SI? Poster argumentan fauly Draz na rozum Draz na emoce Chybn vyvozen Chybn pina Obsahov chyby Chybn toky POUIT LITERATURA BOHKOV, Gabriela. Kvalita a objektivita informac v mdich: pravda versus manipulace a dezinformace. Brno, 2006. 120 s. Diplomov prce.

Masarykova univerzita, Filozofick fakulta, stav esk literatury a knihovnictv. Evaluating Social Media. Johns Hopkins University [online]. Baltimore, Dec 22, 2015 [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: http://guides.library.jhu.edu/c.php? g=202581&p=1335031 Gauging Website Credibility Rubric. Global Digital Citizen [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: https://globaldigitalcitizen.org/how-to-determine-websitecredibility HILL, Kyle. What is a Good Study?: Guidelines for Evaluating Scientific Studies. Science-Based Life [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: https://sciencebasedlife.wordpress.com/resources-2/what-is-a-good-study-guidelines-for-evaluating-scientific-studies/

How to Evaluate Information. Pennsylvania State University [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: https://www.libraries.psu.edu/psul/lls/students/research_resources/evaluate_info.html JAGODZISKI, Marcin. Hled se: Kevin Mitnick [online]. [cit. 2007-03-19]. Dostupn z: mitnick.helion.pl/about_k_mitnick.pdf. MCKENZIE, Dianne. The C.R.A.P. test rubric. Library Grits [online]. Hong Kong, 2013 [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: http://librarygrits.blogspot.cz/2013/12/the-crap-test-rubric.html

MCLUHAN, Marshall. lovk, mdia a elektronick kultura : vbor z dla. 1. vyd. Brno: JOTA, 2000. 424 s. ISBN 80-7217-128-6. MITNICK, Kevin. Umn klamu. Peklad Ludk Vata. HELION S.A., 2003. 348 s. ISBN 83-7361-210-6. SILVERMAN, Craig. Verification handbook. [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupn z: http://verificationhandbook.com/book/ Tools for critical consumers of media. Journalism & Media Studies Class [online]. 2013 [cit. 2016-03-02]. Dostupn z:

https://jmsclass.wordpress.com/2013/02/07/tools-for-critical-consumers-of-media/ TOULMIN, Stephen. The uses of argument. Updated ed. Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2003. ISBN 978-051-1062-711. Zkon . 101 ze dne 4. dubna 2000, o ochran osobnch daj a o zmn nkterch zkon, v platnm znn. Dostupn tak z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&fulltext=&nr=&part=&name=ochran~C4~9B~20osobn~C3~ADch&rpp=15#local-content Zkon ze dne 8. ledna 2009 trestn zkonk, v platnm znn. Dostupn tak z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp? idBiblio=68040&fulltext=&nr=&part=&name=trestn~C3~AD~20z~C3~A1kon~C3~ADk&rpp=15#local-content

DKUJI ZA POZORNOST.

Recently Viewed Presentations

 • ACT Power Plus Vocabulary - calhoun.k12.al.us

  ACT Power Plus Vocabulary - calhoun.k12.al.us

  Synonyms charisma spirit saturnine - (adj.) gloomy; sluggish The hostess's saturnine attitude caused the party to end early. Synonyms sullen morose Antonyms genial endemic - (adj.) confined to a particular country or area Once it had been endemic to Africa,...
 • Project Integration Management PMP Prep Course PMBOK 5th

  Project Integration Management PMP Prep Course PMBOK 5th

  * TIP: "B A R F" is the acronym that can help remember these elements B A R F o p e o u p a r g r l m H o I a T v s l e...
 • mBlock Un modo semplice e innovativo per programmare Arduino

  mBlock Un modo semplice e innovativo per programmare Arduino

  L'interfaccia grafica. Il simbolo di mBlock e il panda. L'interfaccia utente è praticamente identica a Scratch, vede lo schermo diviso in diversi riquadri: la tavolozza dei blocchi, le informazioni relative allo Sprite corrente e la zona script, lo stage (ovvero...
 • Color template - WSA Head Start and ECEAP

  Color template - WSA Head Start and ECEAP

  Parts of ECEAP Performance Standards B (Enrollment and Eligibility) and C (Staffing and Human Resources) are in Washington Administrative Code (WAC). When changes need to be made to these standards, DEL must first change the WAC through the rule making...
 • Energy Systems - St Johns PE A-Level

  Energy Systems - St Johns PE A-Level

  There are three energy systems that can regenerate ATP: the ATP-PC system (anaerobic) the lactic acid system (anaerobic) the aerobic system. The use of each of these systems depends on the intensity and duration of the activity: If the activity...
 • Avoiding Plagiarism - averia.unm.edu

  Avoiding Plagiarism - averia.unm.edu

  Avoiding Plagiarism. Steve Burd, Beth Davila, and Chuck Paine. ... Visit Purdue Owl for specific lesson plans, suggestions. Pull articles, videos from current news stories ... WebCT blogs and discussions. Formal, polished essays. Term papers. Documented papers. Reviews. Reports.
 • Title Here centered across top of page Authors

  Title Here centered across top of page Authors

  * Replication of pEbo-GFP(+) Replicon by Ebola Virus Standard Support 3' 5' GFP T7 Hd Rz Ebo 3'(+) Ebo 5'(+) eGFP In vitro transcribe RNA Transfect RNA 5' 3' Infect with Ebola virus Human 293 Cell Encapsidation of mini-antigenomic RNA...
 • Project - Oconto Falls Agricultural Education Department

  Project - Oconto Falls Agricultural Education Department

  Complex life cycle. Larval stage is most difficult to culture. ... Most common: oysters and clams in the U.S. and mussels in Europe. Bivalve mollusks have two shells composed of two parts that can be closed to completely enclose the...