Göz Anatomi̇si̇ (Gözme Organi Anatomi̇si̇)

Göz Anatomi̇si̇ (Gözme Organi Anatomi̇si̇)

GZ ANATOMS Dr.Muhammed BATUR Gz Kresi (Bulbus okuli): Yaklak 7 gr Farkl aptaki iki krenin, k dta kalacak ekilde i ie girmesiyle oluan bir kre

n blm kornea effaftr. Arka blm sklera - effaf deildir. Axis bulbi Axis opticus Gz kresinin aplar:

Sagittal: 24 mm Transvers: 24 mm Vertikal: 23,5 mm Ekvator Gz kresini n ve arka yarya ayrr Meridyen

Gz kresinin tabakalar: I. Tunica fibrosa (externa) bulbi II. Tunica vaskulosa (media) bulbi (tractus uvealis) III. Tunica interna bulbi (sensoria

nervosa) I- Tunica fibrosa bulbi Sklera Kornea Sklera Krenin arka 5/6 lk ksm Sert ve Salam

ekil ve hacmi korur Kalnl: arkada 1 mm, ekvatorda 0,5 mm, ekvatorun nnde 0,3 mm, kornea evresinde 0,8 mm n blm konjonktiva ile kapl, arka blm tenon kapsl iine oturmutur Sklera

Lamina cribrosa sklera Arka yzde elek eklinde kk delikler Sklerann en zayf yeri - N. Optikus lifleri - a. ve v. sentralis retina - Silier damar ve sinirler Sklera Episklera

Tenon kapsl ile sklera arasnda Gevek, fibrz ve elastik doku Lamina fusca Sklerann vea ile temas ettii yz Koyu rengi: veann kromatofor hc. Trabekler a Sklera ile korneann birleim yerinin i tarafnda m. ciliarisin

tutunduu ba dokusundan yaplm a eklindeki trabekler yap n kamaray schlemm kanalndan ayrr Kornea n 1/6

effaf Verteks kornea Arkada her yerde 11.7 mm apnda; nden transvers 11.7 mm, vertikal 10.6 mm Orta ksm kalnl 0.5-0.6 mm, periferik ksm ise 1 mm Korneann yaps 1.

2. 3. 4. 5. Epitel Bowman kat Stroma Descemet zar Endotel

Kornea 1- Epitel D yz gz ya (sebum-su-msin) ile rtl ok katl (yzeyel-ara-bazal), skuamz, keratinsiz Konjonktiva epitelinin devam Hcrelerin yaam sresi 7 gn Derininde n. oftalmikusa ait bol miktarda sensitif lifler Rejenerasyon kabiliyeti yksek

Kornea 2- Bowman kat Bazal membrana karlk gelir Sk rgl a eklindeki lifler Rejenerasyon yetenei yok Kornea 3- Stroma En kaln tabaka (korneann %90)

Yaklak 60 katl lamel yapsnda Lameller arasndaki svlardan beslenir Lifler dzgn, su miktar az (saydam) Kornea 4- Descement zar Stromay arka yzden rter Endotel ve stroma tarafndan salglanr Limbusta sonlanr (schwalbe izgisini oluturur)

Kornea 5- Endotel Tek katl, yass, poligonal hcreler n kamara svsnn korneal geiini engeller Yala beraber saylar azalr Kornea Limbus Kornea ile sklera arasnda 1 mm Bowman kat ve descement zar sonlanr

Damarlanma ve hcre ynnden zengin Epitel hc. ve stroma lifleri dzensiz Korneann damar ve sinirleri Kan ve lenf damarlar bulunmaz A. ciliaris ant. lardan gelen kapiller damarlar korneann etrafnda pleksuslar oluturur Sinir innervasyonu n. ciliarislerden ayrlan sinir lifleri stroma katndan giri yapp,

* Pleksus subepithelialis * Pleksus intraepithelialis II- Tunika vasklosa bulbi Koroid Korpus siliare ris Koroid Gzn arka 5/6 snda,

sklerann i yznde Damarlardan ok zengin Koyu kahverengi Skleraya n. optikusun girdii yerde skca, geri kalan blmde gevek balanmtr yz retinann pigment ksmna skca baldr

Koroid 1. Suprakoroid * gzn n segmentine giden damar ve sinirler 2. Stroma * melanositler 3. Vaskler kat * a. ciliaris brevisin dallar, kk venler ve bunlarn oluturduu v. vorticosae

4. Koriyokapiller kat * retinay besleyen ince kapiller a 5. Bruch zar * ince, fibrz membran Korpus Siliare Ora serrata ile irisin d kenarna kadar uzanan

blm M. siliaris (akamodasyonda rol alr) ve ba dokusundan oluur Zinn liflerinin tutunduu yerdir Melanin koyu gri rengini verir Korpus siliare

1- Pars plicata * nde yer alr * pros. siliarislerden oluur 2- Pars plana * arkada yer alr Plica siliare * Korpus siliarisin i tarafnda ora serratadan balayp irise

uzanan ince plicalar Proc. ciliaris * Birka plica ciliaresin birleip oluturduu kaln kntdr * Humor aqueusu salglar * Zinn lifleri tutunur Korpus siliare 1- Suprasiliyer

* Suprakoroidin devam * Skleral mahmuza siliyer ligamentle bal 2- Stroma * Koroidin stromasnn devam Korpus siliare 3- Siliyer kas * longitudinal lifler: kasldnda trabekler a ve schlemm kanaln aar

* oblik lifler * dairesel lifler: kasldnda zinn lifleri gever 4- Epitel * kamaralar svsnn retimi 5- nternal limitan membran ris (gkkua) Uveann n ksm

12 mm ap Kalnlk: ortada 0.6 mm, i ve dta 0.1 mm Ortasnda ap 1-8 mm arasnda deiebilen pupilla bulunur Fasies posteriorun orta blm lense yaslanmtr

ris 1. Epitel tabakas * Korneann arka yzndeki endotelin devamdr 2. Stroma 3. Kas tabakas * M. Sfinkter pupilla * M. Dilatator pupilla 4. Pars iridika retina ris

M. Sfinkter pupilla Dairesel liflerden olumutur Myozis yapar Margo pupillaris yaknnda bulunur Siniri: N. okulomotorius Kas lifleri evre damar ve kollajen liflere yapk old. iin iridektomide sfinkter grevini srdrr ris M. Dilatator pupilla

Midriazis yapar Pupilladan iris kkne nsal uzanan lifler Sentrum siliospinale (budge merkezi) den innerve olur. Iris risin rengi, pigmentlerin miktarna ve bulunduklar tabakaya

gre farkl ris A. siliaris ant. ve a. siliaris post. longus anastomozundan beslenir n kamara

- nde kornea, arkada iris ve lens bulunur. Arka kamara - Arka tarafta lens, corpus vitreum, proc. siliaris ve zinn lifleri - n tarafta irisin periferik ksm

III- Tunica nervosa bulbi (Retina) 1- Pigment epiteli * uveann i yzn rter 2- Sensoriyel retina * pigment epiteline yaslanmtr * Ora serrataya kadar uzanr

Makla ile optik sinir aras 0,23 mm, foveola 0,1 mm, ora serrata 0,11 mm Retina Makula * axis optikusun getii, 56 mm apndaki saha * fovea : 1.5 mm apnda ortadaki ukurluk

* foveola: - 0,35 mm - foveann ortasnda, sadece koni hcrelerinin old. blm. - i nkleer, gang.hc. ve sinir lifleri kat yoktur Retina N. Optikus Diski:

makula luteann 3 mm nazalinde bulunur * ortasndaki ukurluk cup (1,5 mm) * a. ve v.santralis retina Retina

1- Pigment epitel kat 2- Fotoreseptrler kat (1. nron, basil ve koni hc.) 3- D limitans zar kat 4- D nkleer kat 5- D pleksiform kat 6- nkleer kat (2. nron, bipolar, amacrin, yatay, mller (destek) hc.) 7- pleksiform kat

8- Ganglion hc. kat (3.nron, multiplar gng. hc) 9- Sinir lifleri kat (gang. hc.aksonlar) 10- limitans zar kat Retina damarlar - sinir lifleri katnda seyreder

a) a.ve v. santralis retina - a. ve v. temp. retina sup. - a. ve. v. temp. retina inf. - a. ve v. nasalis retina sup. - a. ve. v. nasalis retina inf. b) Siliyoretiniyen arter - koroidden kken alr - makulay besler

I kran yaplar Kornea Akz hmor Lens Korpus vitreum Akz hmor Proc. siliarisler

salglar n ve arka kamaray doldurur Schlemm kanalna boalr Lens ap 9 mm, genilik 5 mm Ekvator: n ve arka

yzn birletii yer Kapsl ile sarl ve zinn lifleri ile proc. siliareslere asldr Arka yzn erilii n yzden fazladr Lens 1. Kapsl * n yzde 14 mikron,

arkada 4 mikron * zonler lamel: zinn liflerinin yapt kat 2. Epitel *yetikinde sadece nde bulunur * germinatif blge: lens liflerinin retimi

3. Lifler 4. Korteks 5. Epinkleus 6. Nkleus Korpus vitreum Ora serratann arkasnda, Kamara vitreay doldurur Yar jelatinz, effaf

Sv hmor vitreus, Etrafn saran zar membrana vitrea Kan damar bulunmaz Retina ve proc. ciliaris damarlarndan beslenir Gzn damar ve sinirleri A. Ciliaris brevis A. Ciliaris longus

A. Ciliaris ant. A. Centralis retina Vv. Ciliaris --- v. Vorticosa N. Ciliaris (ggl. Ciliare) Gzn yardmc oluumlar Kaslar Fasialar

Ka Gz kapaklar Konjunktiva Gz ya bezi Gz kaslar 1. M. Levator palpebrae sup. 2. M. Obliqus sup. 3. M. Obliqus inf.

4. M. Rektus sup. 5. M. Rektus inf. 6. M. Rektus medialis 7. M. Rektus lateralis 1- m. levator palpebrae sup. Sfenoid kemiin ala minor ksmndan balar yapraa ayrlr * yzeyel yaprak: st gz kapann derisine tutunur

* orta yaprak: tarsus sup.un st kenarna tutunur * derin yaprak: st fornikse tutunur st gz kapak elevasyonu 2- m. obliqus sup. Kanalis optikusun st-i tarafndan ve zinn tendonundan balar Troklear kartilajn iinden geip yn deitirir

Ekvatorun arkasnda st-d sklerada sonlanr Gz aa ve da evirir N. trochlearis 3- m. obliqus inf. Fossa sacci lacrimalisin alt ksmnn lateralinden balar Ekvatorun arkasnda d alt sclerada sonlanr

Gz yukar ve da evirir 4- m. rektus sup. Zinn halkasndan balar Limbusun 7,7 mm superiorunda sklerada sonlanr Gz kresine elevasyon Gzn st noktasna i rotasyon 5- m. rektus inf. Zinn halkasndan balar

Limbusun 6,5 mm inferiorunda sonlanr Gz aa evirir Gzn alt noktasna i rotasyon 6- m. rektus lat. Zinn halkasndan balar Limbusun 6,9 mm lateralinde sonlanr Gz abduksiyonu N. abducens

7- m. rektus med. Zinn halkasndan balar Limbusun 5,5 mm medialinde sonlanr Gz adduksiyonu Zinn halkas Optik kanal ve fissura orbitalis sup.un alt medial ksmna oturur

inden geen yaplar * n. Optikus * n. Okulomotorius * n. Nasosiliaris * n. Abdusens * a. Oftalmika * v. Oftalmika (bazen dndan geer)

Tenon kapsl: scleray rten ince membran Corpus adiposum orbitae: orbitay dolduran ya kitlesi Periorbita: orbitann periosteumu Supercilium (ka)

Alndan gelen teri d tarafa doru ynlendirir M. orbikularis okuli, m. korrugator supercilii ve m. frontalis lifleri tutunur Gz kapaklar 1. Deri a- tarsal - deri alt ya dokusu yok

- gevek b- orbital Gz kapaklar Palpebra sup. ve inf. Margo palpebralis Rima palpebrarum 12-15mm Limbus palpebralis ant.kirpikler bulunur

Limbus palpebralis post gl tarsaleslerin azlar alr Com. Palpebralis med. ve lat. Gz kapaklar 2- Bezler a- Moll bezleri: *modifiye ter bezleri

* kirpik-kl diplerine alr b- Zeiss bezleri: *ya bezleri *kirpik-kl diplerinde bulunur c- Meibomius bezleri: * ya-sebum bezleri * tars iinde yerlemitir

Gz kapaklar 3- Kaslar a- orbiklaris kas: 1. Palpebral i. Riolan ii. Pretarsal iii. Preseptal 2. Orbital b- Levator palpebra sup. c-mller kaslar

st mller: tarsn st kenar Alt mller: tarsn orbital kenar Gz kapaklar 4-Tars Sk badokusu Uzunluklar: st 10 mm,

alt 5 mm Kalnlklar 1 mm Kapak iskeleti Meibomius bezlerini barndrr Lig. palpebrale lat. ve med. ile kemie balanr Gz kapaklar

5- septum orbitalis tarsus sup. ve inf. ile orbita arasndaki membranz yap 6- Konjonktiva Gz kapaklarnn damarlar 1- A. Carotis int. * a. Oftalmika - a. Supraorbitalis

- a. Lakrimalis 2- a. Carotis ext. * a. Fasialis - a. Anglaris - a. Temporalis Arcus tarsus sup. Arcus tarsus inf. Gz kapaklarnn damarlar V. Pretarsalis

- medial: v. anglaris - lateral: v. Sperfisiyalis temp. V. Posttarsalis - v. Orbitalis Lemfatik dam. - medial: ene alt - lateral: kulak n

Gz kapaklarnn sinirleri: Motor sinir: - n. oculomotorius - n. fasialis Sensitif inr.: - n. oftalmikus - n. maksillaris Konjonktiva 1. Konjonktiva palpebralis

a) b) Marjinal konj. Tarsal konj. c) Orbiter konj.

2. Forniks * Gz hareketlerinin serbestliliini salar * Alt forniks * st forniks 3. Karonkl * kk, krmz, kll, prtkl * krause (yard. gz ya bezi)

Konjonktiva 4- plicata semilunaris 5-Konjonktiva bulbaris a) Skleral konj. b) Limbus konj. Konjonktivann damar ve sinirleri A. palpebralis

A. siliaris ant. N. oftalmicus: sklera ve st gz kapak konjonktivas N. maxillaris: alt gz kapak konjonktivas Gzya Organ 1. Gl lacrimalis * fossa gl. lacrimalisde bulunur * m. levator palp. sup.

ikiye aykrr - pars orbitalis - pars palpebralis 2. Ductuli excretorii * yaklak 12 adet * sup. Fornikse alr * pars orbitalisin kanallar pars palpebralisin iinden geer

3. Lacus lacrimalis Gzya Organ 4. Punktum lakrimale 5. Lakrimal kanalikl * elastik liflerden zengin l. propria * sonda sokulduunda kolayca geniler 6. Lakrimal kese (saccus lak.)

* 10 mm * n blm lig. palpebrale med., arka blm m. orbicularis oculi (pars lac.) ile komudur. 7. Duktus nasolakrimalis * 12 mm * meatus nasi inf.a alr Grme yollar 1. N. optikus

* 3. nron uzants (multipolar gang.) * yaklak 4 cm 2. Kiazma * maklann nasal yarsndan gelen lifler aprazlar 3. Optik traktus

Grme yollar 4. Corpus geniculatum laterale * 4. nron balangc 5. Optik radyasyon 6. Kortex * Kortikal grme merkezi (17. saha) * Grme assosiasyon sahalar (18. ve 19. sahalar)

Ik refleksi N. opticus corp. geniculatum lat.(sinaps yok) - nuc. pretectalis (sinaps) edinger westphal n. oculomotorius - m. ciliaris, m. sphincter pupilla Akamodasyon refleksi Afferent: n. opticus Efferent: n. oculomotorius

Kornea refleksi Afferent: * n. ophtalmicus * n. maxillaris Efferent: *n. facialis TEEKKRLER

Recently Viewed Presentations

 • Drug Targets Understanding Disease at the Level of

  Drug Targets Understanding Disease at the Level of

  Pathways Malfunctions in these protein interaction pathways give rise to disease. Our new challenge is to map and understand these hugely complex pathways This will lead to the discovery of new targets and better and safer drugs Much More to...
 • Mrs. Herbert's Social Studies Class

  Mrs. Herbert's Social Studies Class

  Secondary Sources . Secondary sources, on the other hand, are created after the events by people who played no part in them. Secondary sources are partially based on primary sources. They include biographies, encyclopedias, history books.Historians mainly use secondary sources...
 • Topic 6: Bond Fundamentals and Valuation - Larry Schrenk

  Topic 6: Bond Fundamentals and Valuation - Larry Schrenk

  12.5 Bond Valuation and Yields. 13.1 Bond Analysis Tools. Overview. What are some of the basic features of bonds that affect their risk, return, and value? What is the current country structure of the world bond market, and how has...
 • Cam 1: Cyflwyniad i Gronfa Ddata Diffiniad: Mae

  Cam 1: Cyflwyniad i Gronfa Ddata Diffiniad: Mae

  www.rightmove.co.uk. Tasg 1. 1. Dewiswcheichlleolidad. 3. Chwiliwch o fewn 5 milltir. 2. Dewiswch y math o adeilad. 4. Teipiwchamrediadeichpris. 5 ...
 • Establishing Communist Control 49 - 57 Suggested paragraph

  Establishing Communist Control 49 - 57 Suggested paragraph

  Consolidation of control culminated in the 100 flowers campaign which purged intellectual opposition. A nationwide network of work units, street and neighbourhood committees was established to assist the Party in its efforts not only to identify and punish all those...
 • The Annotated Bibliography - Dawn Wright

  The Annotated Bibliography - Dawn Wright

  GEO 565 Annotated Bibliography vs. Lit Review Annotated bibliography is basically a set of notes on each reference Lit review flows in scientific/technical style Lit review compares/contrasts/links various references and is far more analytical Writing the Literature Review Break the...
 • SDS/2 2015 Part 1

  SDS/2 2015 Part 1

  The fabs folder is strictly used for converting/storing fabs. SDS/2 will prompt which fab to use during convert. This will be placed inside the job folder during convert. If none selected, a default fab will be used
 • Ux PowerPoint Name - madison-lake.k12.oh.us

  Ux PowerPoint Name - madison-lake.k12.oh.us

  TOP FRONT RIGHT SIDE True Height Auxiliary Distance Detail Views An enlargement of a portion of another view to illustrate small features on a part Not to be confused with a Detail Drawing which is any drawing that contains all...